Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

To organisasjoner kan bli én

 NYE TOKT: Elieser 6 kan bli videreført som flytende «fiskarheim» i en sammenslått organisasjon,om det felles utvalget får gjennomslag for sitt forslag.(FOTO: EGILL J. DANIELSEN) Av Kristin Tonning Olsen Fra sommeren 2005 kan DISM være en del av ImF. Men det er bare hvis alle vil. ImF ønsker velkommen inn i varmen, men det er […]

Av admin. Publisert 5. oktober 2004.
  
NYE TOKT:
Elieser 6 kan bli videreført som flytende
«fiskarheim» i en sammenslått organisasjon,om det felles utvalget får gjennomslag for sitt forslag.
(FOTO: EGILL J. DANIELSEN)

Av Kristin Tonning Olsen

Fra sommeren 2005 kan DISM være en del av ImF. Men det er bare hvis alle vil. ImF ønsker velkommen inn i varmen, men det er enda et godt stykke fram, både
for ImF og DISM. Generalsekretær i ImF, Karl Johan Hallaråker (bildet), konstaterer at DISM lenge har vært opptatt av fremtidig veivalg.
– DISM har de siste årene vurdert å være tilknyttet andre organisasjoner. I vinter la en egen veivalgskomité i DISM frem et forslag om organisasjonens fremtid. I den prosessen så de ImF som den naturlige samarbeidspartner, forklarer Hallaråker. Så ble det nedsatt en komité med tre personer fra hver organisasjon som fikk i oppgave å se på konkrete samarbeidsplaner. Det er denne komitéen som nå foreslår en sammenslåing.

Egen avdeling
I prosessen frem mot denne eventuelle sammenslåingen, har komitéen laget et felles notat som har fått tittelen «Intensjoner og
skisser».
– Vi har hatt greie forhandlinger med Indremisjonsforbundet, og kommet frem til en felles skisse, bekrefter administrasjonsleder i DISM, Arnfinn Husby (bildet), til Dagen.
I «Intensjoner og skisser» anbefaler utvalget at DISM sammensluttes med ImF. Tanken er at det skal opprettes en egen avdeling i ImF som omfatter alle foreningene for DISM sitt kallsoppdrag. Foreningene skal samtidig være misjonsforeninger innen ImF sin nye kretsstruktur.

20 milloner i minus
DISM på sin side har en gjeld på 20 milloner kroner. I dette beløpet inngår lånebeløp til organisasjonen, private lån til Betelskipet og banklån til Havly i Trondheim.
– Det er ingen hemmelighet at det er drift over «evne» gjennom mange år og dermed tyngende gjeld som har ført DISM inn i den nødssituasjon som organisasjonen opplever å være i, står det i «Intensjoner og skisser».  For ImF kan all gjelden bli en utfordring. Men Hallaråker har klare planer for løsning på dette.
– Vi må opprettholde og styrke misjonsengasjementet hos misjonsvennene slik at vi både kan føre videre oppdraget og få inn gaver. I tillegg må vi ha en grunnleggende reduksjon i utgiftene, for eksempel ved å redusere personalkostnadene, sier Hallaråker.
Nå skal «Intensjoner og skisser» drøftes i rådsmøter hos de to organisasjonene.
– Etter rådsmøtene vet vi mer om hvordan dette har blitt mottatt i de to organisasjonene. Utiftra dette kan vi så utrede de enkelte områdene mer i detalj, og dermed ha et best mulig grunnlag til generalforsamlingene neste sommer, sier Hallaråker som selv venter i spenning. DISM har sitt landsmøte 30. juni – 3. juli og ImF har sin generalforsamling 20.-24. juli. 

Utfordring og vitamininnsprøytning
Det er helt klart en utfordring å inkludere en organisasjon med en slik gjeldsbyrde. Men samtidig kan det også bli en vitamininnsprøytning. Både for dette direkte «kystkallet» og hele indremisjonsarbeidet, sier Hallaråker.
– For ImF vil det også være et pluss å kunne bygge ut sitt organisasjonsopplegg til hele landet ved hjelp av DISM sin kretsstruktur. Det gjelder særlig i områder som Oslo og Østlandet, Trøndelag, Nordland og Troms, sier Hallaråker.
– Men nå vil vi først og fremst avvente behandlingen hos DISM sitt rådsmøte. Det er DISM som har kommet til oss med spørsmål om sammenslåing, og de må selv konkludere sine ønsker, sier Hallaråker og avslutter:
– ImF skal i allefall legge til rette for en god inkuldering, om sammenslåing blir
ut

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017