Sambåndet

Fredag 20. juli 2018
RSS

– En viktig bok

 BRANNFAKKEL: Tarald Ueland. Karl Johan Hallarpker og Johannes Kleppa mener boken er en brannfakkel i samfunnsdebatten. (FOTO: FRISTIN TONNING-OLSEN)  Av Kristin Tonning-Olsen – Boken er en brannfakkel rett inn i dagens situasjon, særlig når det gjelder kristen tro og islam, sier Kleppa og sikter til den siste tids debatter omkring islam. Kleppa tror «Kampen for […]

Av admin. Publisert 3. november 2004.
  
BRANNFAKKEL: Tarald Ueland. Karl Johan Hallarpker og Johannes Kleppa mener boken er en brannfakkel i samfunnsdebatten. (FOTO: FRISTIN TONNING-OLSEN) 

Av Kristin Tonning-Olsen

– Boken er en brannfakkel rett inn i dagens situasjon, særlig når det gjelder kristen tro og islam, sier Kleppa og sikter til den siste tids debatter omkring islam. Kleppa tror «Kampen for verdisamfunnet» er en bok som vil bli lagt merke til.

– Dette er en bok å være obs på, en bok som er viktig, sier Kleppa om den nye boken som omhandler samfunn, religion og politikk.
 «Kampen for verdisamfunnet» er en samling artikler skrevet av Hallaråker, Dagfinn Høybråten, Bjørn A.Wegge, Arne Redse, Aksel Valen-Sendstad, Njål Skrunes og Odd Sverre Hove.
– Artiklene varierer noe med tanke på lengde og oppbygging, men alle holder et seriøst nivå, sier Kleppa som synes det er på tide å sette søkelyset på islam.
 – Vi må skape debatt om islam og annet i verdisamfunnet nå, sier Kleppa som mener at boken inneholder mye sprengstoff og at den både er radikal og utfordrende.

Vil gi faktakunnskap
«Kampen for verdisamfunnet» sikter, i følge de to redaktørene,
på å gi folk faktiske opplysninger.
– Vi er i en tid der det er mye fokus på verdispørsmål i landet vårt, både innenfor den kristne kirke og i samfunnet for øvrig. Derfor er det viktig for oss å være på banen nå. Med denne boken ønsker vi å ruste opp kristenfolket og politikere, og gi informasjon om spørsmål som er viktig i forhold til det verdisamfunnet vi ønsker å ha, sier Hallaråker. Han ønsker at «Kampen for verdisamfunnet» skal være et styrket bidrag til samfunnsdebatten, og bidra til at det norske folk blir et reflektert folk.
– Mange har liten kunnskap om islam, og islam har historisk ikke noen plass i det norske samfunnet, sier Kleppa. Han mener at det på topplanet i Den norske kirke og i det politiske Norge hersker stor naivitet i forholdet til islam.
– Norske politikere tror at konflikten i Midtøsten kan behandles uten å ta hensyn til den fundamentale rollen som religion spiller. Blant kirkelederne kommer naiviteten til uttrykk i grenselandet mellom tro og avgudsdyrking. Vi må vekke folk på
topplan i norsk kirke og i politikken. De tar ikke på alvor at islam er en tro på en avgud, avslutter Kleppa.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

TILBAKEBLIKK – DNA-KONFERANSEN «Ta oss til ethvert sted der det er barn». Slik lyder Awanas bønn til Gud. Og de blir bønnhørt.

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

TILBAKEBLIKK – Lederkonferansen: Verbene «spurte» og «svarte» brukes langt flere ganger i Bibelen enn ord for å «forkynne».

På sin nye singel spør John-Inge Rolfsnes om hvor stort mangfoldet er i samfunnet.

Copyright © Sambåndet 2018