Sambåndet

Mandag 23. juli 2018
RSS

Sans for Naturlig Kirkevekst

 LOV Å VÆRE KRITISK: Jeg skjønnerat folk kan være skeptisk til NaturligKirkevekst. Ingen skal tvinges inn i et slikt arbeid, sier undervisnings-konsulent i ImF, Jostein Skutlaberg.(FOTO: EGILL J. DANIELSEN)  Av Kristin Tonning-OlsenVi har noe å lære av Naturlig Kirkevekst, mener Skutlaberg. Boken «Naturlig Kirkevekst» forklarer at kjernen i definisjonen av Naturlig Kirkevekst (NKV), er begrepet […]

Av admin. Publisert 18. november 2004.
  
LOV Å VÆRE KRITISK: Jeg skjønner
at folk kan være skeptisk til Naturlig
Kirkevekst. Ingen skal tvinges inn i
et slikt arbeid, sier undervisnings-
konsulent i ImF, Jostein Skutlaberg.
(FOTO: EGILL J. DANIELSEN) 

Av Kristin Tonning-Olsen

Vi har noe å lære av Naturlig Kirkevekst, mener Skutlaberg. Boken «Naturlig Kirkevekst» forklarer at kjernen i definisjonen av Naturlig Kirkevekst (NKV), er begrepet «av seg selv». Den bibelske tanken bak dette begrepet blir beskrevet i Markus 4, 26-29. Denne lignelsen viser hva mennesket kan og bør gjøre. De skal så og høste, men de kan ikke sørge for vekst. Det er det Gud som gir. Jamfør også 1. Kor 3.6. Videre står det i «Naturlig Kirkevekst» at naturlig betyr å lære av naturen. Å lære av naturen betyr å lære av det Gud har skapt. Det betyr igjen å lære av Gud som har skapt alt.

I arbeidet med prinsipper for kirkevekst, kan man lære av skapelsen. Jesus selv brukte også ofte lignelser fra natur og jordbruk for å illustrere Guds rike.
Tanken er at forsamlinger og menigheter kan lære av prinsippene som undersøkelsen har identifisert i sunne menigheter, og anvende disse. Det kan også ImF sine forsamlinger gjøre, mener Skutlaberg.

Viktig å ta vare å røttene
Skutlaberg har nylig vært i Oslo på den første nasjonale konferansen om NKV i Norge, og lært mer om disse prinsippene. Til sammen 164 menighets- og forsamlingsledere fra hele landet og fra hele kirkelandskapet i Norge deltok på denne konferansen. Skutlaberg benyttet anledningen til å høste av andres erfaringer og innhente mer kunnskap om NKV. Han er under opplæring til å bli ImFs veileder i NKV, slik at ImF sine forsamlinger kan dra nytte av lærdommen. 

– Dette for at forsamlingene kan bli sunnere, og derigjennom vokse seg større. Det er likevel viktig å være bevisst på våre røtter, vår identitet, vår vekkelsesarv, vår teologi og vårt ståsted, sier Skutlaberg. Han veileder flere forsamlinger i ImF i bruken av NKV, og dette medfører at han kommer tett på dem.
 
– Det er spenende å følge disse. Dette er forsamlinger som vokser, der unge mennesker finner seg til rette. I disse forsamlingene skjer det spennende ting, sier Skutlaberg.

Viktig verktøy for forsamlingsutvikling
Undervisningskonsulenten mener NKV er et redskap for lederskapet. Enten det er i forsamlingene lokalt, på kretsnivå eller sentralt.
– NKV er et verktøy for å lede og drive forsamlinger. Forsam-linger må bruke NKV i en prosess til vekst og sunnhet. Noe av det som er spennende med NKV-arbeidet i ImF, er at det har vokst frem fra forsamlingene selv fordi de ønsker vekst, sier Skutlaberg.
– NKV er et verktøy alle kan benytte seg av. Det kommer ikke fra en inspirerende modermenighet, men er allmenne prinsipper. Og det har Skutlaberg sans for.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Ambassadøren kom ikke, men Lyngdal Bibelcamp markerte likevel Israels 70-årsdag.

Det er ingen selvfølge at det er alkoholfritt i kristne sammenhenger, påpeker IOGT.

TILBAKEBLIKK – DNA-KONFERANSEN «Ta oss til ethvert sted der det er barn». Slik lyder Awanas bønn til Gud. Og de blir bønnhørt.

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

Copyright © Sambåndet 2018