Sambåndet

Mandag 19. mars 2018
RSS

– En folkefrukt til stor velsignelse

  Organisasjonenes Fellesråd (OF) var i slutten av uke to samlet på Sola til årsmøte. Torsdags kvelden talte generalsekretær Karl Johan Hallråker (bildet) til OF. Han er selv formann i rådet. Hallaråker holdt frem katastrofen i sørøst-Asia i sin tale som et eksempel på folkelig engasjement. Han uttrykte også at han var svært fornøyd med […]

Av admin. Publisert 21. januar 2005.
  

Organisasjonenes Fellesråd (OF) var i slutten av uke to samlet på Sola til årsmøte. Torsdags kvelden talte generalsekretær Karl Johan Hallråker (bildet) til OF. Han er selv formann i rådet.

Hallaråker holdt frem katastrofen i sørøst-Asia i sin tale som et eksempel på folkelig engasjement. Han uttrykte også at han var svært fornøyd med folkets innsats rettet mot katastrofeofrene. I tillegg rettet han en stor takk til misjonen.

– Vi er stolte og takknemlige for at norsk misjon, blant annet representert ved Sjømannskirken og Det Norske Misjonsselskap, var tidlig på plass for å hjelpe etter at flodbølgene slo inn over strendene i Asia 2.juledag. De fortjener vår ros og støtte, sa Hallråker i talen som hadde tittelen «Sanninga tru i kjærleik».

Videre i sin tale la Hallaråker vekt på at mange søker trøst og tilhold i kirken i slike krisesituasjoner.

– Vi skal få glede oss over dette, men heller ikke glemme at det i slike kriser er ekstra viktig med varsomhet og respekt for folks religiøse og livssynsmessige integritet, sa Hallaråker .

Ingen hurtige forklaringer
Han poengterte også viktigheten av at kristne er tilbakeholdne med å ty til hurtige forklaringer på naturkatastrofer.

– Det som Bibelen først og fremst åpenbarer når mennesker møter smerte og ulykke, er vårt kall til omsorg og hjelp. I møte med folks smerte, skal vi åpne hjertet og rekke dem hånden vår, sa Hallaråker som la til at det er viktig å holde seg til klar, evangelisk kristendom når katastrofer skjer, og ikke ty til allmennreligiøs trøst.

Hele talen kan du lese her

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Det kan være sunt å kjenne på moralsk skam, og denne positive siden av skam kommer ikke fram i NRK-serien med samme navn, mener fagfolk.

Vik bedehusforening har vedtatt å opprette forsamling i 2019.

Copyright © Sambåndet 2018