Sambåndet

Fredag 18. august 2017
RSS

– En folkefrukt til stor velsignelse

  Organisasjonenes Fellesråd (OF) var i slutten av uke to samlet på Sola til årsmøte. Torsdags kvelden talte generalsekretær Karl Johan Hallråker (bildet) til OF. Han er selv formann i rådet. Hallaråker holdt frem katastrofen i sørøst-Asia i sin tale som et eksempel på folkelig engasjement. Han uttrykte også at han var svært fornøyd med […]

Av admin. Publisert 21. januar 2005.
  

Organisasjonenes Fellesråd (OF) var i slutten av uke to samlet på Sola til årsmøte. Torsdags kvelden talte generalsekretær Karl Johan Hallråker (bildet) til OF. Han er selv formann i rådet.

Hallaråker holdt frem katastrofen i sørøst-Asia i sin tale som et eksempel på folkelig engasjement. Han uttrykte også at han var svært fornøyd med folkets innsats rettet mot katastrofeofrene. I tillegg rettet han en stor takk til misjonen.

– Vi er stolte og takknemlige for at norsk misjon, blant annet representert ved Sjømannskirken og Det Norske Misjonsselskap, var tidlig på plass for å hjelpe etter at flodbølgene slo inn over strendene i Asia 2.juledag. De fortjener vår ros og støtte, sa Hallråker i talen som hadde tittelen «Sanninga tru i kjærleik».

Videre i sin tale la Hallaråker vekt på at mange søker trøst og tilhold i kirken i slike krisesituasjoner.

– Vi skal få glede oss over dette, men heller ikke glemme at det i slike kriser er ekstra viktig med varsomhet og respekt for folks religiøse og livssynsmessige integritet, sa Hallaråker .

Ingen hurtige forklaringer
Han poengterte også viktigheten av at kristne er tilbakeholdne med å ty til hurtige forklaringer på naturkatastrofer.

– Det som Bibelen først og fremst åpenbarer når mennesker møter smerte og ulykke, er vårt kall til omsorg og hjelp. I møte med folks smerte, skal vi åpne hjertet og rekke dem hånden vår, sa Hallaråker som la til at det er viktig å holde seg til klar, evangelisk kristendom når katastrofer skjer, og ikke ty til allmennreligiøs trøst.

Hele talen kan du lese her

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Gaven fra en anonym lottovinner brukes til å ruste opp Fjell-Ly.

Etter en tids leting har ImF Midthordland nå fått ansatt en ny barne- og ungdomsleder.

Begrepsbruken til et muslimsk trossamfunn har gjort det nødvendig for NLM-forsamlingen i Kristiansand å presisere ståstedet sitt.

Arkeologer tror el-Araj er svaret på hvor Peters hjemby, Betsaida, lå.

Ein tanke om at det finst ein Gud som vart menneske til frelse for verda, vart for stor til at kunnskapsminister Tormod Røe Isaksen kunne tru.

Copyright © Sambåndet 2017