Sambåndet

Torsdag 18. oktober 2018
RSS

Nytenking i Sandnes

 POSITIV MØTEPLASS: Lederne i ImF-Sandnesønsker at det nye Fredheim skal bli en positivmøteplass for mennesker i byen, en arena fortro, kultur og idrett. F.v.: Terje Bjørntvedt,Edmund Rossland, Arild Netland og Svein Ove Særsten. (FOTO: KJELL HAUAN)> Av Kjell HauanEtter to år uten eget hus ser forsamlingen i ImF-Sandnes frem til å ta i bruk sitt […]

Av admin. Publisert 2. mars 2005.
  
POSITIV MØTEPLASS: Lederne i ImF-Sandnesønsker at det nye Fredheim skal bli en positivmøteplass for mennesker i byen, en arena fortro, kultur og idrett. F.v.: Terje Bjørntvedt,Edmund Rossland, Arild Netland og Svein Ove Særsten.
(FOTO: KJELL HAUAN)>

Av Kjell Hauan

Etter to år uten eget hus ser forsamlingen i ImF-Sandnes frem til å ta i bruk sitt nye og moderne bedehus. I begynnelsen av april er det innvielse av Fredheim, og i åpningsuken ønsker forsamlingen å vise at de 2.100 m2  egner seg til allsidig bruk.

Byttehandel
Sambåndet møtte fire menn i kontorbrakka på byggetomta på Soma i Sandnes en mandag formiddag i februar. Arild Netland er formann i styret for sameiet som bygger huset, eller Fredheim Arena som foreløpig brukes som arbeidstittel.

Edmund Rossland er daglig leder for Fredheim Arena og forsamlingsarbeider i ImF-Sandnes, eller Fredheim Forsamling som de også kaller det. Svein Ove Særsten er formann i ImF-Sandnes og Terje Bjørntvedt er bysekretær. De fire hadde mye på hjertet om både husbygging og forsamlingsbygging.
Ved hjelp av en byttehandel har indremisjonsforsamlingen i Sandnes fått nytt hus.

– Et byggefirma fikk overta det gamle bedehuset nærmere sentrum mot at de bygde nytt hus til oss. Så har vi kjøpt ekstra tomteareal rundt nybygget, forteller Arild Netland.
Forsamlingen har et mål om å samle inn to millioner kroner til betaling av tomt pluss en 300 m2 stor gymsal i nybygget. Til nå er det samlet inn godt og vel en million. I tillegg til ImF-Sandnes er Soma bedehus med i sameiet. De har et gammelt bedehus i nærheten som skal selges.

Arena og forsamling
ImF-Sandnes har valgt å dele driften i to, Fredheim Arena og Fredheim Forsamling, når de nå flytter inn i nye lokaler.
– Vi regner med månedlige driftsutgifter på 60-70.000 kroner. Men vi tror vi fikser det ved hjelp av utleieinntekter på blant annet gymsalen, forteller en
optimistisk Netland.
Edmund Rossland føyer til at de har en grei dialog med Sandnes kommune, og nybygget ser ut til å bli et supplement til kommunens idrettslokaliteter og kulturhus.

– Vi ser for oss tre utleiepotensialer for Fredheim Arena: Gymsalen til bedriftsidretten, hovedsalen til konserter og småsal, møterom, kjøkken og kafé-areal til kurs, selskap og minnemøter, forklarer Rossland.
– Men blir det plass til forsamlingens egne arrangement med så mye utleie?
– Arena-driften må tilpasses til forsamlingen. Derfor er alle lag bedt om å definere sine behov. Alle skal få det rommet de trenger, svarer Svein Ove Særsten.
– Men vi ønsker også å skape en møteplass, og tror Fredheim Arena kan bidra til en lavere terskel inn i bygget. Vi tenker utradisjonelt, og jeg tror vi i ImF-regi er i ferd med å gå nye veier inn i en ny tid. Mange eldre i vår forsamling sier: Hvis dere ikke gjør noe nytt, vil det ikke være folk igjen i forsamlingen om 20 år, sier Særsten.

Positiv ventetid
– Vi har sterke ønsker og stor forventning til virksomheten i nybygget. Samtidig har vi opplevd ventetiden som positiv for forsamlingen. Det har kommet nye, yngre mennesker til forsamlingen. Flere yngre ektepar har begynt i forsamlingen, forteller Terje Bjørntvedt.
Bysekretæren forteller at de forandret møteformen i forbindelse med utflyttingen fra gamle Fredheim, og mener dette har slått positivt ut.
– Forsamlingen har arbeidet med prinsippene til Naturlig Kirkevekst. I vår menighetsprofil var kvaliteten Inspirerende gudtjeneste en minimumsfaktor. Derfor har vi gjort noe med musikk og sangvalg. Vi har også jobbet med temaer for møte

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Bedehusfolk som har gitt uttrykk for savn av liturgi i forsamlingene, får nå et alternativ.

Laget utfordrer kristne forskere og forelesere om å stå fram slik at ferske kristne studenter kan få noen forbilder.

Finansiering er på plass og grunnarbeidet i gang for den lenge planlagte ridehallen på KVS-Bygland.

Er til dømes saudiarar som har konvertert til kristendomen i løyndom, kristne, spør professor Berit Thorbjønrsrud.

Både KrF og Kristne Friskolers Forbund vil ta opp saken om kraftige kutt i statstilskuddet til naturbruksskoler.

Copyright © Sambåndet 2018