Sambåndet

Lørdag 21. april 2018
RSS

Sambåndet i nye klær

 FORNYET: Sambåndets redaksjon gleder seg over nyttformat og utssende på bladet. Fra venstre: redaksjons-leder Egill J. Danielsen, journalist Kristin Tonning-Olsen,grafisk formgiver Torunn Hvale, ansvarlig redaktør KarlJohan Hallaråker og medieleder/redaktør Kjell Hauan.(FOTO: SIVERT HOVDE) Av Egill J. DanielsenDet har gått en del år siden 1996, da Indremisjonsforbundets blad sist ble fornyet. I en samtid hvor kommunikasjonen […]

Av admin. Publisert 15. april 2005.
  
FORNYET: Sambåndets redaksjon gleder seg over nyttformat og utssende på bladet. Fra venstre: redaksjons-leder Egill J. Danielsen, journalist Kristin Tonning-Olsen,grafisk formgiver Torunn Hvale, ansvarlig redaktør KarlJohan Hallaråker og medieleder/redaktør Kjell Hauan.
(FOTO: SIVERT HOVDE)

Av Egill J. Danielsen

Det har gått en del år siden 1996, da Indremisjonsforbundets blad sist ble fornyet. I en samtid hvor kommunikasjonen blir stadig mer visuell, må også det skrevne ord presenteres på en delikat måte. Det tror Hauan at Sambåndet nå gjør i betydelig større grad enn før. Derfor er det er en stolt redaktør som presenterer Sambåndet anno 2005.

– Vi håper du liker fornyelsen! Utseendet og formatet er helt nytt, men innholdet vil ha den samme basisen som før: opplysende og inspirerende saker fra indremisjonsarbeidet, i tillegg til oppbyggende stoff for det personlige kristenlivet, sier Hauan.

Fremtidens lesere. Han forteller at Sambåndet vil være et blad for folk i alle aldre, men at det nå i større grad enn før vil rette seg mot mennesker mellom 30 og 50 år.
– Vi vil satse litt ekstra på å nå barne- og tenåringsfamilier. Får vi ikke rekruttert yngre lesergrupper, vil ikke Sambåndet bestå i fremtiden.
Hauan opplyser at moderniseringen av Sambåndet er en del av den totale fornyelsesprosessen som pågår i Indremisjonsforbundet.

Hver tredje uke. Sambåndet vil nå komme ut hver tredje uke, ikke annenhver som før. Økning av sidetallet i hvert nummer medfører samme antall sider per år som tidligere. Nytt er at minimum fem sider i hvert nummer blir viet et spesielt tema.

  
Slik ser nye Sambåndet ut.

– Det gir ny mulighet for å gå i dybden og belyse emner grundigere enn før, mener Hauan.
Han legger til at det nå blir fargetrykk på alle sider i bladet.

Egenprodusert. Redaktøren berømmer redaksjonen for innsatsen med å skape nye Sambåndet. Arbeidet har pågått i et halvt år.
– Ved forrige omlegging i 1996 ble det leid inn eksternt konsulentbyrå for å utforme bladet. Denne gangen har redaksjonen stått for hele arbeidet.
I tillegg har Sambåndets redaksjons-råd kommet med innspill underveis, opplyser Hauan.

Grafisk designer Torunn Hvale, som har vært spydspissen i den visuelle utformingen, understreker at det er lagt vekt på luftig layout og høy lesbarhet i teksten.
– Trenden i dag er lys og lett, og vi har valgt en limegrønn hovedfarge i designet, supplert av andre pastellaktige farger, sier hun og legger til at den nye grønnfargen er spesielt tilpasset den rosarøde ImF-logoen som nå er integrert i Sambåndets nye profil.

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

På tre år har søkningen til misjonseide NLA Høgskolen i Samordna opptak økt med 100 prosent.

Styret for Indremisjonsforbundet sender sine gratulasjoner på Israels nasjonaldag, som i år også markerer 70-årsdagen for gjenopprettelsen av staten Israel.

Kristne friskoler har ubevisst bidratt til redusert kristendomskunnskap, mener professor Njål Skrunes ved NLA Høgskolen Bergen.

Open Air Campaigners savner at flere går sammen med dem om gateevangelisering.

Dugnadsinnsats tilsvarende tre og et halvt årsverk ligger bak helgens innvielse av nye Frikstad bedehus.

Copyright © Sambåndet 2018