Sambåndet

Torsdag 18. oktober 2018
RSS

Sambåndet i nye klær

 FORNYET: Sambåndets redaksjon gleder seg over nyttformat og utssende på bladet. Fra venstre: redaksjons-leder Egill J. Danielsen, journalist Kristin Tonning-Olsen,grafisk formgiver Torunn Hvale, ansvarlig redaktør KarlJohan Hallaråker og medieleder/redaktør Kjell Hauan.(FOTO: SIVERT HOVDE) Av Egill J. DanielsenDet har gått en del år siden 1996, da Indremisjonsforbundets blad sist ble fornyet. I en samtid hvor kommunikasjonen […]

Av admin. Publisert 15. april 2005.
  
FORNYET: Sambåndets redaksjon gleder seg over nyttformat og utssende på bladet. Fra venstre: redaksjons-leder Egill J. Danielsen, journalist Kristin Tonning-Olsen,grafisk formgiver Torunn Hvale, ansvarlig redaktør KarlJohan Hallaråker og medieleder/redaktør Kjell Hauan.
(FOTO: SIVERT HOVDE)

Av Egill J. Danielsen

Det har gått en del år siden 1996, da Indremisjonsforbundets blad sist ble fornyet. I en samtid hvor kommunikasjonen blir stadig mer visuell, må også det skrevne ord presenteres på en delikat måte. Det tror Hauan at Sambåndet nå gjør i betydelig større grad enn før. Derfor er det er en stolt redaktør som presenterer Sambåndet anno 2005.

– Vi håper du liker fornyelsen! Utseendet og formatet er helt nytt, men innholdet vil ha den samme basisen som før: opplysende og inspirerende saker fra indremisjonsarbeidet, i tillegg til oppbyggende stoff for det personlige kristenlivet, sier Hauan.

Fremtidens lesere. Han forteller at Sambåndet vil være et blad for folk i alle aldre, men at det nå i større grad enn før vil rette seg mot mennesker mellom 30 og 50 år.
– Vi vil satse litt ekstra på å nå barne- og tenåringsfamilier. Får vi ikke rekruttert yngre lesergrupper, vil ikke Sambåndet bestå i fremtiden.
Hauan opplyser at moderniseringen av Sambåndet er en del av den totale fornyelsesprosessen som pågår i Indremisjonsforbundet.

Hver tredje uke. Sambåndet vil nå komme ut hver tredje uke, ikke annenhver som før. Økning av sidetallet i hvert nummer medfører samme antall sider per år som tidligere. Nytt er at minimum fem sider i hvert nummer blir viet et spesielt tema.

  
Slik ser nye Sambåndet ut.

– Det gir ny mulighet for å gå i dybden og belyse emner grundigere enn før, mener Hauan.
Han legger til at det nå blir fargetrykk på alle sider i bladet.

Egenprodusert. Redaktøren berømmer redaksjonen for innsatsen med å skape nye Sambåndet. Arbeidet har pågått i et halvt år.
– Ved forrige omlegging i 1996 ble det leid inn eksternt konsulentbyrå for å utforme bladet. Denne gangen har redaksjonen stått for hele arbeidet.
I tillegg har Sambåndets redaksjons-råd kommet med innspill underveis, opplyser Hauan.

Grafisk designer Torunn Hvale, som har vært spydspissen i den visuelle utformingen, understreker at det er lagt vekt på luftig layout og høy lesbarhet i teksten.
– Trenden i dag er lys og lett, og vi har valgt en limegrønn hovedfarge i designet, supplert av andre pastellaktige farger, sier hun og legger til at den nye grønnfargen er spesielt tilpasset den rosarøde ImF-logoen som nå er integrert i Sambåndets nye profil.

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Bedehusfolk som har gitt uttrykk for savn av liturgi i forsamlingene, får nå et alternativ.

Laget utfordrer kristne forskere og forelesere om å stå fram slik at ferske kristne studenter kan få noen forbilder.

Finansiering er på plass og grunnarbeidet i gang for den lenge planlagte ridehallen på KVS-Bygland.

Er til dømes saudiarar som har konvertert til kristendomen i løyndom, kristne, spør professor Berit Thorbjønrsrud.

Både KrF og Kristne Friskolers Forbund vil ta opp saken om kraftige kutt i statstilskuddet til naturbruksskoler.

Copyright © Sambåndet 2018