Sambåndet

Fredag 20. juli 2018
RSS

Ja til kvinner i Forbundsstyret

  FORNØYD: Generalsekretær Karl Johan Hallaråker er fornøyd med at ImFs nye lover ble vedtatt enstemmig. FOTO: EGILL J. DANIELSEN Av EGILL J. DANIELSENAt kvinner får plass i Forbundsstyret, og at det åndelige ansvaret legges til et eget hyrderåd bestående av menn, er de største endringene etter at ImF har fått helt nye lover. Det […]

Av admin. Publisert 28. juli 2005.

 Ja til kvinner i For...
FORNØYD: Generalsekretær
Karl Johan Hallaråker er fornøyd med at ImFs nye lover ble vedtatt enstemmig. FOTO: EGILL J. DANIELSEN

Av EGILL J. DANIELSEN

At kvinner får plass i Forbundsstyret, og at det åndelige ansvaret legges til et eget hyrderåd bestående av menn, er de største endringene etter at ImF har fått helt nye lover. Det fremlagte forslaget ble vedtatt med enkelte mindre justeringer under organisasjonens generalforsamling på Bibelskolen Bildøy i slutten av juli.

Også fremtidsvisjonen ”Røtter og fornyelse” fikk tilslutning fra delegatene.

Siden ny lov for ImF først trer i kraft etter årets generalforsamling, kan kvinner først stille til valg ved neste GF, om to år.

– Vi er veldig takknemlige for den tillit Forbundsstyret nå er blitt vist. Styrets innstilling Røtter og fornyelse, og det nye lovforslaget ble enstemmig vedtatt med bare små justeringer, konstaterer generalsekretær Karl Johan Hallaråker fornøyd.

Han betegner det slik at ImF nå har fått på plass viktige momenter som bør være kjennetegnet på en bibeltro lekmannsbevegelse som er basert på det allmenne prestedømme:

Oppmuntring

– Nådegavetjeneste, samt en viss tjenestedeling, men med åpning for både kvinner og menn i ledelsen er viktig hos en organisasjon som har et ikke-rigid syn på presteembetet. Nå er det viktig at vi viser oss tilliten verdig. Så gode tilbakemeldinger som vi fikk fra generalforsamlingen, er en ekstra inspirasjon når vi skal stake ut kursen mer konkret for de neste to årene, sier Hallaråker.

I flere tiår har det vært ytret ønske om mer synlig åndelig ledelse i indremisjonen. Flere kretser og forsamlinger har allerede en tid hatt en ordning med eget hyrderåd – noen under andre betegnelser som for eksempel eldsteråd. Slik sett er ordningen vel utprøvd før den nå ble vedtatt for sentralleddets del. Generalsekretæren håper og tror at samtlige av de selvstendige indremisjonskretsene etter hvert vil adoptere ordningen når den nå innføres sentralt.

– Derfor ble også en mal for nye kretslover lagt frem for GF. Den er i størst mulig grad analog til ImFs nye lover. Men kretsene våre er selvstendige og bestemmer selv om de vil følge malen, legger Hallaråker til.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

TILBAKEBLIKK – DNA-KONFERANSEN «Ta oss til ethvert sted der det er barn». Slik lyder Awanas bønn til Gud. Og de blir bønnhørt.

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

TILBAKEBLIKK – Lederkonferansen: Verbene «spurte» og «svarte» brukes langt flere ganger i Bibelen enn ord for å «forkynne».

På sin nye singel spør John-Inge Rolfsnes om hvor stort mangfoldet er i samfunnet.

Copyright © Sambåndet 2018