Sambåndet

Lørdag 17. mars 2018
RSS

Svak økonomi i ImF

Av Egill J. Danielsen  UNDERSKUDD: Økonomi- og administrasjonsleder Haakon Georg Moe håper på ekstra gaveinntekter for å unngå stort underskudd.FOTO: EGILL J: DANIELSEN Driftsunderskuddet til ImF er på 750.000 kroner etter elleve av årets tolv måneder. Økonomi- og administrasjonslederen frykter at årsresultatet skal bli like ille når desember også summeres opp. − Dersom vi ikke […]

Av admin. Publisert 20. desember 2005.

Av Egill J. Danielsen 

Svak økonomi...
UNDERSKUDD: Økonomi- og administrasjonsleder Haakon Georg Moe håper på ekstra gaveinntekter for å unngå stort underskudd.
FOTO: EGILL J: DANIELSEN

Driftsunderskuddet til ImF er på 750.000 kroner etter elleve av årets tolv måneder. Økonomi- og administrasjonslederen frykter at årsresultatet skal bli like ille når desember også summeres opp.
− Dersom vi ikke får et kraftig oppsving i gavene nå før nyttår, er jeg redd 2005 blir et dårlig år, økonomisk sett. Derfor håper vi misjonsvennene kan bidra med en ekstra julegave, nå på tampen av året, sier Haakon Georg Moe.
Han opplyser at driftsresultatet foreløpig ser ut til å bli rundt 500.000 kroner svakere enn budsjettet som er på -240.000 kroner.
Det er to hovedårsaker til det store avviket, ifølge Moe. Den ene er at gaveinntektene ligger langt under det som er budsjettert. Hele 650.000 kroner mangler i forhold til årsbudsjett, når årets elleve første måneder er summert opp. Avviket forventes å bli en god del mindre når gavene for årets siste måned kommer med.
Den andre hovedårsaken til det store avviket fra budsjettet, er en regnefeil som ble gjort da budsjettet ble utarbeidet. Moe innrømmer at dette rett og slett er en faglig tabbe, men at det ikke er noe å gjøre med nå.

Giverglede tross alt.
− Selv om gaveinntektene er lavere enn vi kunne ønske oss, er det likevel mange lyspunkter. En kjerne av misjonsvennene er utrolig trofaste givere, sier økonomi- og administrasjonslederen.
Like før samtalen vår har Moe fått melding om at en forening i Rogaland har samlet inn 85.000 kroner til ImFs arbeid i Finnmark. Slike beskjeder gleder ham stort.
− Det viser at det slett ikke er helsvart, og at mange står bak oss og vil hjelpe Indremisjonen til å nå ut med Guds ord til folket, sier han.
ImF fikk i vår en gave fra Bergens Indremisjon på 700.000 kroner, hvorav 200.000 ble satt direkte av til Evangeliseringsfondet. Den resterende halve millionen er ført som en ekstraordinær inntekt i regnskapet, og ikke en del av driftsresultatet. Når denne trekkes inn, ser tallene naturlig nok en del bedre ut.

Reddet av Betlehem.
− Gaven fra Betlehem redder oss. Men vi kan ikke basere driften på slike uventede og høyst ekstraordinære inn-tekter. Det som bekymrer meg er at den jevne gavestrømmen er for lav. Øker ikke de ordinære gaveinntektene, må vi på sikt innskrenke misjonsvirksomheten, sier Moe og legger til at ImFs kontonummer er 8220 02 80055 om noen ønsker å gi en ekstra julegave i år.

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Det kan være sunt å kjenne på moralsk skam, og denne positive siden av skam kommer ikke fram i NRK-serien med samme navn, mener fagfolk.

Vik bedehusforening har vedtatt å opprette forsamling i 2019.

Copyright © Sambåndet 2018