Sambåndet

Lørdag 24. juni 2017
RSS

– Kirkesplittende konklusjon

Av Egill J. Danielsen   IKKE TO SYN: – Kirken kan ikke ha to syn på et spørsmål som har med frelse å gjøre, mener Karl Johan Hallaråker.FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV Han mener Lærenemdas innstilling avslører at det egentlig finnes tre – ikke to – syn på homofili i Den norske kirke. Hallaråker synes det konservative mindretallet i Lærenemda ikke tar tydelig […]

Av admin. Publisert 20. januar 2006.

Av Egill J. Danielsen 

 Karl Johan Hallaråker 
IKKE TO SYN: – Kirken kan ikke ha to syn på et spørsmål som har med frelse å gjøre, mener Karl Johan Hallaråker.
FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV

Han mener Lærenemdas innstilling avslører at det egentlig finnes tre – ikke to – syn på homofili i Den norske kirke. Hallaråker synes det konservative mindretallet i Lærenemda ikke tar tydelig nok oppgjør med flertalllet som sier ja til homofilt samliv.
– Dermed har vi tre syn i kirken: For det første det tradisjonelle synet om at homofilt samliv er i strid med Guds ord, og at alt annet er vranglære på et sentralt område som Bibelen relaterer til frelse og fortapelse. Dette er synet til Indremisjonsforbundet og mange andre i Den norske kirke.
 – For det andre har vi det motsatte synet, som godkjenner homofilt samliv, stikk i strid med Guds ord. Flertallet av  biskopene støtter nå dette synet. Dette er vranglærende biskoper, understreker Hallaråker.

– Utydelige om konsekvenser
Mindretallet blant biskopene, som fortsatt sier nei til homofilt samliv, ser ut til å representere et nytt syn i kirken, mener han. Hallaråker gir likevel honnør for måten de holder fram Bibelens rettledning om ekteskapet mellom mann og kvinne som eneste samlivsform.
– De synes imidlertid ikke å ta Bibelens alvor om vranglæren og dens relasjon til frelse og fortapelse alvorlig nok. Kirken kan ikke ha to syn på et spørsmål som har med frelse å gjøre. Jeg vil utfordre mindretallet til å tydeliggjøre konsekvensene av sitt nei-stanpunkt. Dette fordi lærenemdas konklusjon i realiteten er kirkesplittende, sier Hallaråker, som tar forbehold om at han ennå ikke har finlest nemdas hovedinnstilling og særinnstillingene som følger den.

Vil vise omsorg
Generalsekretæren understreker at mange mennesker med homofil legning kan oppleve smerte som følge av det sterke fokuset denne saken har nå.
– Vi må ikke glemme dem. De trenger vår omsorg og forbønn. Men å gi rettledning i strid med Guds ord, slik Lærenemda åpner for, er ikke å vise kjærlighet til disse. Guds vilje er rett og god for alle mennesker, understreker Hallaråker.

– Bekkemellem langt over streken
Generalsekretæren reagerer kraftig på at statsråd Karita Bekkemellem blander seg inn i Den norske kirkes arbeid med homofilisaken.
Barne- og likestillingsministeren uttalte fredag 20. januar at hun vil tvinge kirken med lov om den ikke vil ansette homofilt samlevende prester.
– Kirken bør si et samlet nei til å behandle denne saken videre, inntil statsministeren på regjeringens vegne beklager Bekkemellems utspill. Det er et totalitært tegn at de i det hele t

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

På Kvinesdal bedehus planlegger ImF- og NLM-foreningene å danne forsamling.

Rallycrossfører Simon Wågø Syversen (24) har plassert henvisning til «Den lille bibel» på kanskje den viktigste sponsorplassen i fronten på bilen.

Med fare for å bli oppfattet som moralist og mørkemann tar jeg pennen fatt.

I sine 40 år som kristenlivsjournalist har Jan Arild Holbek vore oppteken av å ikkje meine noko offentleg. Det har han ikkje tenkt å slutte med no sjølv om han er blitt pensjonist.

Indremisjonskoret er svekket og må ta samling i bunn for å kunne gå videre.

Copyright © Sambåndet 2017