Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

Første ImF-menighet offisielt i gang

   UNG OG GAMMEL: Både moderne lovsanger og gamle bedehussanger ble sunget under åpningen av IM-kirken.FOTO: EGILL J. DANIELSEN Av EGILL J. DANIELSENSolen skinner fra knallblå Bergens-himmel. Det er nesten 17. mai-stemning når de pyntede kirkegjengerne ankommer det gamle bedehuset i Åsane. Folk blir ønsket velkommen ved inngangen. Det gratuleres med dagen. Dette er en […]

Av admin. Publisert 20. mars 2006.

 

 IM-kirkens åpningsgudsjeneste 
UNG OG GAMMEL: Både moderne lovsanger og gamle bedehussanger ble sunget under åpningen av IM-kirken.
FOTO: EGILL J. DANIELSEN

Av EGILL J. DANIELSEN

Solen skinner fra knallblå Bergens-himmel. Det er nesten 17. mai-stemning når de pyntede kirkegjengerne ankommer det gamle bedehuset i Åsane. Folk blir ønsket velkommen ved inngangen. Det gratuleres med dagen. Dette er en stor dag for den vesle forsamlingen. Og en historisk dag i Indremisjonsforbundet.
I møtesalen står ikke stolene i sine vante rader. I dag er det fest. Vakkert dekkede bord fyller rommet. Gudstjenesten skal foregå med serviett i glasset. Etterpå skal det bespises. Unge og gamle fyller salen mens musikklagssangen toner.

Menneskers frelse
Før møtet begynner, forteller den ene av tre forstandere, Jarle Blindheim, oss at IM-kirkens ønske er å bygge åndelig liv. Det at de juridisk sett etablerer menighet og kirkesamfunn, er ikke en protest mot Den norske kirke, slik det har kunnet se ut i enkelte medier.
– Dette er avklart med både sogneprest og prost i distriktet vårt. Biskopen har sagt at han er skuffet over at folk melder seg ut av Statskirken, men at han støtter oss fullt ut i vårt mål, som er sjelers frelse, sier Blindheim.

Gammelt og nytt
Møtet åpnes. Det mange som lytter oppmerksomt i dag. Gjester fra andre menigheter og bedehus i Bergen har funnet veien til IM-kirken. 70-80 mennesker, er maks av hva salen rommer rundt bordene. Derfor må noen sitte på stoler langs veggen helt bakerst. Til og med ute i gangen sitter det folk.
Formene er varierte på gudstjenesten. Gamle, kjære bedehussanger synges til trekkspill og gitar. ”Navnet Jesus” løfter nesten taket. En flybåren Rudi Myntevik spiller rytmisk på gitaren når moderne lovsanger stemmes i.
Jarle Blindheim forteller fra talerstolen om hvordan IM-kirken ble til. Opptakten kan spores langt tilbake. Men det er bymisjonsarbeidet til Nordhordland Indremisjon, med Olav Vindenes i spissen siden 1993, som har skapt behovet for en egen forsamling.
– Folk ble etter hvert frelst som følge av bymisjonen. Det oppstod et miljø av nyfrelste, sammen med de engasjerte i bymisjonskomitéen, sier Blindheim og konstaterer at det som begynte som evangelisering på et kjøpesenter, nå har blitt menighet.

Frihet
Senere i gudstjenesten er det forbønnsavdeling hvor de tre som deler på forstanderoppgavene blir bedt for. Jarle Blindheim, Leif Myntevik og Olav Vindenes mottar menighetens omsorg.
Generalsekretær i ImF, Karl Johan Hallaråker representerer organisasjonen under åpningen av IM-kirken. Han ønsker å velsigne alle typer forsamlingsdannelser i ImF.
– Nå vil vi vise vår omsorg for IM-kirken. En ny forsamling er sårbar og trenger forbønn, sier Hallaråker.
Kretssekretær i Nordhordland Indremisjon, Glenn Nord-Varhaug, ønsker menigheten velkommen i kretsen. Han understreker at det er stor frihet når det gjelder hvilken struktur en forsamling skal ha.
– Hos oss ønsker vi å stå fritt i hvordan vi organiserer oss, så lenge det ikke går utover læregrunnlaget, sier Nord-Varhaug.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017