Sambåndet

Mandag 19. mars 2018
RSS

Fornyet kall for Finnmark

   SENTRALEN: Den nye kretsen Finnmark Indremisjon vil ha hovedsete i Betesda, Vadsø. FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV Av Egill J. Danielsen Den pensjonerte kretssekretæren og administratoren Kåre Eikrem, skal lede sammenslåingen av Øst-Finnmark og Vest-Finnmark Indremisjon til en krets. Eikrem er engasjert i 20 prosent stilling som prosjektleder for opprettelsen av det som blir den arealmessig største kretsen […]

Av admin. Publisert 27. mars 2006.

 

 Betesda, Vadsø 
SENTRALEN: Den nye kretsen Finnmark Indremisjon vil ha
hovedsete i Betesda, Vadsø. FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV

Av Egill J. Danielsen

Den pensjonerte kretssekretæren og administratoren Kåre Eikrem, skal lede sammenslåingen av Øst-Finnmark og Vest-Finnmark Indremisjon til en krets. Eikrem er engasjert i 20 prosent stilling som prosjektleder for opprettelsen av det som blir den arealmessig største kretsen i Indremisjonsforbundet.
– Vi vil nå fornye kallsoppdraget vårt for arbeidet i denne lands-delen. Det er en forutsetning for å lykkes at indremisjonsfolket her sør øker sin støtte til virksomheten i Finnmark. Dette gjelder både i bønn og givertjeneste, sier Eikrem.
Han opplyser at misjonsarbeidet i vårt nordligste fylke er i en vanskelig stilling. Store geografiske avstander, lite folk og utfordringer med å få besatt stillingene gjør at arbeidet kan føles tungt. Men Eikrem er optimist. Han lover også at folket i sør skal få merke mer til den nye kretsen i årene som kommer.

Trenger folk
– Min jobb blir å sy de to kretsene sammen på det administrative og organisatoriske planet, sier Eikrem, som vil gjøre det meste av arbeidet fra sitt hjemmekontor i Molde.
Den nye kretsen vil ha sitt hovedkontor i bedehuset Betesda i Vadsø, slik Øst-Finnmark Indremisjon til nå har hatt det. Seks-syv personer vil arbeide i kretsen, når alle stillingene er besatt. Eikrem regner i dag med at konstituert kretssekretær i Øst-Finnmark Indremisjon, Svein Hansen, skal fortsette i forkynnertjeneste. I tillegg vil sannsynligvis ekteparet Jorunn og Olav Eikemo fortsette i finnmarks-arbeidet, med halvparten av tiden forkynneroppdrag i Finnmark, og resten av tiden i Sør-Norge for å samle støtte til arbeidet. Begge leirstedene i fylket vil beholdes, og ha fast bemanning.
– Når organiseringen av den nye kretsen er mer på plass, vil vi utlyse kall til kretssekretær og barne- og ungdomssekretær, opplyser Kåre Eikrem.
Sammenslåing av dagens to kretser i Finnmark ble vedtatt på et ekstraordinært årsmøte 29. januar. Formelt legges kretsene ned, og den nye opprettes på det ordinære årsmøtet som finner sted i pinsehelgen seinere i år. Inntil da styres arbeidet med den nye kretsen av et interimstyre med Hans Andreas Kristiansen som formann.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Det kan være sunt å kjenne på moralsk skam, og denne positive siden av skam kommer ikke fram i NRK-serien med samme navn, mener fagfolk.

Vik bedehusforening har vedtatt å opprette forsamling i 2019.

Copyright © Sambåndet 2018