Sambåndet

Fredag 18. august 2017
RSS

Fornyet kall for Finnmark

   SENTRALEN: Den nye kretsen Finnmark Indremisjon vil ha hovedsete i Betesda, Vadsø. FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV Av Egill J. Danielsen Den pensjonerte kretssekretæren og administratoren Kåre Eikrem, skal lede sammenslåingen av Øst-Finnmark og Vest-Finnmark Indremisjon til en krets. Eikrem er engasjert i 20 prosent stilling som prosjektleder for opprettelsen av det som blir den arealmessig største kretsen […]

Av admin. Publisert 27. mars 2006.

 

 Betesda, Vadsø 
SENTRALEN: Den nye kretsen Finnmark Indremisjon vil ha
hovedsete i Betesda, Vadsø. FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV

Av Egill J. Danielsen

Den pensjonerte kretssekretæren og administratoren Kåre Eikrem, skal lede sammenslåingen av Øst-Finnmark og Vest-Finnmark Indremisjon til en krets. Eikrem er engasjert i 20 prosent stilling som prosjektleder for opprettelsen av det som blir den arealmessig største kretsen i Indremisjonsforbundet.
– Vi vil nå fornye kallsoppdraget vårt for arbeidet i denne lands-delen. Det er en forutsetning for å lykkes at indremisjonsfolket her sør øker sin støtte til virksomheten i Finnmark. Dette gjelder både i bønn og givertjeneste, sier Eikrem.
Han opplyser at misjonsarbeidet i vårt nordligste fylke er i en vanskelig stilling. Store geografiske avstander, lite folk og utfordringer med å få besatt stillingene gjør at arbeidet kan føles tungt. Men Eikrem er optimist. Han lover også at folket i sør skal få merke mer til den nye kretsen i årene som kommer.

Trenger folk
– Min jobb blir å sy de to kretsene sammen på det administrative og organisatoriske planet, sier Eikrem, som vil gjøre det meste av arbeidet fra sitt hjemmekontor i Molde.
Den nye kretsen vil ha sitt hovedkontor i bedehuset Betesda i Vadsø, slik Øst-Finnmark Indremisjon til nå har hatt det. Seks-syv personer vil arbeide i kretsen, når alle stillingene er besatt. Eikrem regner i dag med at konstituert kretssekretær i Øst-Finnmark Indremisjon, Svein Hansen, skal fortsette i forkynnertjeneste. I tillegg vil sannsynligvis ekteparet Jorunn og Olav Eikemo fortsette i finnmarks-arbeidet, med halvparten av tiden forkynneroppdrag i Finnmark, og resten av tiden i Sør-Norge for å samle støtte til arbeidet. Begge leirstedene i fylket vil beholdes, og ha fast bemanning.
– Når organiseringen av den nye kretsen er mer på plass, vil vi utlyse kall til kretssekretær og barne- og ungdomssekretær, opplyser Kåre Eikrem.
Sammenslåing av dagens to kretser i Finnmark ble vedtatt på et ekstraordinært årsmøte 29. januar. Formelt legges kretsene ned, og den nye opprettes på det ordinære årsmøtet som finner sted i pinsehelgen seinere i år. Inntil da styres arbeidet med den nye kretsen av et interimstyre med Hans Andreas Kristiansen som formann.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Gaven fra en anonym lottovinner brukes til å ruste opp Fjell-Ly.

Etter en tids leting har ImF Midthordland nå fått ansatt en ny barne- og ungdomsleder.

Begrepsbruken til et muslimsk trossamfunn har gjort det nødvendig for NLM-forsamlingen i Kristiansand å presisere ståstedet sitt.

Arkeologer tror el-Araj er svaret på hvor Peters hjemby, Betsaida, lå.

Ein tanke om at det finst ein Gud som vart menneske til frelse for verda, vart for stor til at kunnskapsminister Tormod Røe Isaksen kunne tru.

Copyright © Sambåndet 2017