Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

Håper på rekord

 ENGASJERTE FRAMNESELEVER: De drømmer om å slå fjorårets rekord og skaffe tre helsesentre i Mali. Bak fra v: Torbjørn X. E. Lied (russepresident), Martin Gjøra (lotteriansvarlig) og Torhild Eitrheim (medlem i arrangementskomiteen). Foran: Marit Grønning (visepresident), Øyvind B. Vassli (misjonsprosjektleder) og Reni-Helen Fosse (kioskansvarlig). FOTO: VILHELM VIKSØY Av Vilhelm Viksøy – Mali er verdens tredje fattigste […]

Av admin. Publisert 9. november 2006.

  
ENGASJERTE FRAMNESELEVER: De drømmer om å slå fjorårets rekord og skaffe tre helsesentre i Mali. Bak fra v: Torbjørn X. E. Lied (russepresident), Martin Gjøra (lotteriansvarlig) og Torhild Eitrheim (medlem i arrangementskomiteen). Foran: Marit Grønning (visepresident), Øyvind B. Vassli (misjonsprosjektleder) og Reni-Helen Fosse (kioskansvarlig).
FOTO: VILHELM VIKSØY

Av Vilhelm Viksøy

– Mali er verdens tredje fattigste land og malinkèfolket er blant de fattigste av disse igjen. Det er  veldig spennende å få være med å hjelpe disse, sier Øyvind B. Vassli, prosjektleder for innsamlingen.

Foreløpig har innsamlingsnålen stoppet på 150.000 kroner. Da har de løpt misjonsløp med sponsorer, skaffet abonnenter til Vårt Land og vært bøssebærere i Bergen.

Telefon fra Mali
Og så samlet de inn 50.000 da skolen arrangerte foreldrehelg siste helga i oktober. Russen hadde jobbet hardt og kreativt for å skape engasjement hos foreldrene. Midt under sangen på ett av møtene, ringte plutselig telefonen over høytaleranlegget. Den kom direkte fra Mali der skoleprest Arne Opsahl-Engen og to av de andre prosjektansvarlige er på tur for å se på prosjektet. Det ble en god kollekt etterpå.

– Det skurret og sprakte fælt for det er ikke så god dekning der ute. Jeg tror de hadde ringt femten ganger dagen før da de drev og sjekket linjen. Men det var ganske tøft og de fortalte om det de selv såg og at dette arbeidet betyr død eller liv for folk der nede, sier Øyvind engasjert.

Drømmer om tre
Normisjon har allerede bygget ett helsesenter i Tambaga. Nå håper de å bygge flere nye med hjelp fra Framnesrussen. Hver stasjon koster 250.000 å bygge, men foreløpig har ikke russen satt seg noe konkret mål om hvor mange stasjoner de skal klare å samle penger til. Drømmen er tre stykker. Samler de inn like mye penger som i fjor, klarer de dette.

– Den summen er det mulig å strekke seg etter. Jeg har tro på at vi kan klare det. For vi har et veldig stort engasjement både blant russen og resten av elevene, sier Øyvind. Og innrømmer at det nok går på bekostning av skolearbeidet. For prosjektet er ikke integrert som en del av undervisningen. Det må skje på fritiden.
– Men det er verdt det, sier han.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017