Sambåndet

Fredag 19. januar 2018
RSS

– Bilnyheter er viktigere enn kirkestoff

 LITEN INNFLYTELSE: – Avisene spiller liten rolle i de store spørsmålene folk sitter med, sa redaktør Sven Egil Omdal til generalsekretærer og styreledere i kristne organisasjoner. FOTO: KNUT REIER INDREBØ/KPK Av Knut Reier Indrebø, KPK Årsmøtedeltakerne fikk muligheten til å stille redaktøren spørsmål om hvordan de bør forholde seg til pressen for å få omtale. […]

Av admin. Publisert 11. januar 2007.

Svein Egil Omdal... 
LITEN INNFLYTELSE: – Avisene spiller liten rolle i de store spørsmålene folk sitter med, sa redaktør Sven Egil Omdal til generalsekretærer og styreledere i kristne organisasjoner.
FOTO: KNUT REIER INDREBØ/KPK

Av Knut Reier Indrebø, KPK

Årsmøtedeltakerne fikk muligheten til å stille redaktøren spørsmål om hvordan de bør forholde seg til pressen for å få omtale. Omdal svarte med å stille spørsmål ved hvor viktig media egentlig er for de kristne organisasjonene.
– Jo viktigere en sak er for folk, jo mindre innflytelse har mediene på dem. Avisene spiller liten rolle i de store spørsmålene folk sitter med. Det å komme i avisa for å omvende folk, kan du derfor bare glemme. Hvis du derimot kan hjelpe folk til å formulere hva som er problemet og dessuten antyde hvor svaret er, har du noe som er interessant.

Heller bil enn kirken.
Mange av årsmøtedelegatene var forundret over den dalende interessen for kristent stoff i media.
– Bakgrunnen er at media har blitt avideologisert, og i den prosessen gikk kirken med i dragsuget. For journalister er nå det å være aktiv i kirkelivet like galt som det å være politisk aktiv. I stedet konsentrerer en seg om de verdinøytrale stoffområdene. Fotball og bilstoff er noe alle bør kunne noe om, og derfor har en egne spesialister til å dekke de stoffområdene. Derfor blir de også viktigere enn kirken, forklarer Omdal.

Lover livssynsblogg.
At misnøyen også er stor over at journalister har for lite kunnskap om kristenlivet i Norge, var tydelig blant de frammøtte på årsmøtet. Omdal mener at organisasjonslederne stiller for høye krav.
– Det er vanskelig å levere stoff på det nivået dere ønsker. Folk flest interesserer seg ikke for dyptpløyende analyser og detaljer. Dere kan i stedet gi dem hjelp på områder som har med de store spørsmålene å gjøre. Men også dette forsvant i dragsuget med avideologiseringen. Jeg mener mediene hadde blitt enormt mye bedre om de fikk med mer av denne type stoff, sa mediekommentatoren, som avsluttet med å love at Stavanger Aftenblad skulle bli den første avisen i landet som har egen livssynsblogg

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Frivillige vaksne deler timane i denne veka mellom seg i bøn for borna.

2017 ble det nest beste året for sambåndet.no siden målingene startet.

Nils Fredrik Rifsgård er ansatt som ny forsamlingsleder i Frekhaug Indremisjon.

Britt Helen Opstad slutter i Bergen Kristne Bokhandel.

Dagen-redaktør Kari Fure mener man må tørre å snakke om de undertrykkende elementene som finnes i islam.

Copyright © Sambåndet 2018