Sambåndet

Mandag 19. mars 2018
RSS

Samler unge fredsagenter

 ENGASJERT UNGDOM: Bridgebuilders ønsker å skape vennskap på tvers av grenseskiller. (FOTO: BRIDGEBUILDERS) Av Ole Andreas Husøy, KPK Gjensynsgleden blir trolig stor når de 30 ungdommene møtes i Jordan. I fjor sommer var de samme ungdommene samlet i Norge. Prosjektet Bridgebuilders (brobyggere) står bak. Ideen til Bridgebuilders har sitt utspring i Israelsmisjonen og Frikirken. Begge […]

Av admin. Publisert 8. april 2007.
  
ENGASJERT UNGDOM: Bridgebuilders ønsker å skape vennskap på tvers av grenseskiller.
(FOTO: BRIDGEBUILDERS)

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Gjensynsgleden blir trolig stor når de 30 ungdommene møtes i Jordan. I fjor sommer var de samme ungdommene samlet i Norge. Prosjektet Bridgebuilders (brobyggere) står bak.

Ideen til Bridgebuilders har sitt utspring i Israelsmisjonen og Frikirken. Begge er involvert i arbeid i Israel og De palestinske selvstyreområdene. Samarbeidspartnere er den israelske organisasjonen Musalaha og Det palestinske bibelselskapet.

Selv om de israelske og palestinske ungdommene som deltar i prosjektet tilhører to folkegrupper som er i konflikt med hverandre, har de en viktig ting felles: Den kristne tro. Alle deltakerne tilhører kristne menigheter. Ungdommene er dermed minoriteter i sine egne samfunn og møter ofte ekstra utfordringer i en allerede tøff hverdag.

Et bidrag til å skape fred
– Vi er opptatt av å gi et bidrag til å skape fred i Midtøsten. Og vi har tro på tiltak rettet mot unge mennesker, sier Johannes Kleppe som til daglig er landssekretær for barne- og ungdomsarbeidet i Israelsmisjonen.
Bridgebuilders ønsker gjennom teambygging og ulike former for undervisning å utdanne unge mennesker og gi dem erfaring og redskaper som øker mulighetene og motivasjonen deres til å være ”fredsagenter”.

Bygge tillit og vennskap
Kleppe sier at Bridgebuilders har som strategi å bygge tillit og vennskap først.
– På samlingen i Norge i fjor la vi vekt på hyggelige og morsomme aktiviteter. Når man opplever at det er mulig å glede seg sammen, gir det et bedre grunnlag for også å snakke sammen om vanskelig tema. Gradvis ble deltakerne utfordret til å sette ord på det de synes er vanskelig i forholdet mellom de to folkegruppene, forteller Kleppe.
På siste dag av samlingen i fjor sommer ble de israelske og palestinske deltakerne bedt om å bytte roller – og deretter fortelle om hvilke følelser det skapte inni dem når de skulle forsvare motparten.
I påsken i år vil utfordringen i større grad være å snakke om hva den enkelte deltaker kan gjøre for å bidra til forsoning og fred i sin familie, sin menighet og sitt nærmiljø.

Ørkentreff
En viktig årsak til at samlingen legges til ørkenen, er at man har erfaring for at ørkenen er et velegnet sted for å føre folk nærmere hverandre og gi et godt miljø for å arbeide for gjensidig forståelse, dialog og forsoning.
Ørkensamlingen holdt imidlertid på å gå i vasken. Ikke lenge før påske oppfordret israelske myndigheter israelere om ikke å dra til Egypt eller Jordan i påsken, av sikkerhetsmessige årsaker.
– Men nå er det avklart at vi får holde samlingen i Jordan som planlagt, forteller Karin Riska på telefon fra Israel. Riska, som er utsending i Israel for Frikirken, er med i arbeidsgruppen for Bridgebuilders.

Pilotprosjekt
Påskesamlingen i år er andre og siste del av opplegget. Samlingene i fjor og i år er et pilotprosjekt. Planen er å arrangere Bridgebuilders hvert andre år. Man tar i første omgang sikte på å samle nye deltakere til et lignende opplegg sommeren 2008 og påsken 2009.KPK

 

SAMLET FOR FRED: Israelske, palestinske og norske ungdommer samles i Jordans ørken i påsken for å bygge tillit og forståelse.
(FOTO: BRIDGEBUILDERS)<

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Det kan være sunt å kjenne på moralsk skam, og denne positive siden av skam kommer ikke fram i NRK-serien med samme navn, mener fagfolk.

Vik bedehusforening har vedtatt å opprette forsamling i 2019.

Copyright © Sambåndet 2018