Sambåndet

Fredag 18. august 2017
RSS

Samler unge fredsagenter

 ENGASJERT UNGDOM: Bridgebuilders ønsker å skape vennskap på tvers av grenseskiller. (FOTO: BRIDGEBUILDERS) Av Ole Andreas Husøy, KPK Gjensynsgleden blir trolig stor når de 30 ungdommene møtes i Jordan. I fjor sommer var de samme ungdommene samlet i Norge. Prosjektet Bridgebuilders (brobyggere) står bak. Ideen til Bridgebuilders har sitt utspring i Israelsmisjonen og Frikirken. Begge […]

Av admin. Publisert 8. april 2007.
  
ENGASJERT UNGDOM: Bridgebuilders ønsker å skape vennskap på tvers av grenseskiller.
(FOTO: BRIDGEBUILDERS)

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Gjensynsgleden blir trolig stor når de 30 ungdommene møtes i Jordan. I fjor sommer var de samme ungdommene samlet i Norge. Prosjektet Bridgebuilders (brobyggere) står bak.

Ideen til Bridgebuilders har sitt utspring i Israelsmisjonen og Frikirken. Begge er involvert i arbeid i Israel og De palestinske selvstyreområdene. Samarbeidspartnere er den israelske organisasjonen Musalaha og Det palestinske bibelselskapet.

Selv om de israelske og palestinske ungdommene som deltar i prosjektet tilhører to folkegrupper som er i konflikt med hverandre, har de en viktig ting felles: Den kristne tro. Alle deltakerne tilhører kristne menigheter. Ungdommene er dermed minoriteter i sine egne samfunn og møter ofte ekstra utfordringer i en allerede tøff hverdag.

Et bidrag til å skape fred
– Vi er opptatt av å gi et bidrag til å skape fred i Midtøsten. Og vi har tro på tiltak rettet mot unge mennesker, sier Johannes Kleppe som til daglig er landssekretær for barne- og ungdomsarbeidet i Israelsmisjonen.
Bridgebuilders ønsker gjennom teambygging og ulike former for undervisning å utdanne unge mennesker og gi dem erfaring og redskaper som øker mulighetene og motivasjonen deres til å være ”fredsagenter”.

Bygge tillit og vennskap
Kleppe sier at Bridgebuilders har som strategi å bygge tillit og vennskap først.
– På samlingen i Norge i fjor la vi vekt på hyggelige og morsomme aktiviteter. Når man opplever at det er mulig å glede seg sammen, gir det et bedre grunnlag for også å snakke sammen om vanskelig tema. Gradvis ble deltakerne utfordret til å sette ord på det de synes er vanskelig i forholdet mellom de to folkegruppene, forteller Kleppe.
På siste dag av samlingen i fjor sommer ble de israelske og palestinske deltakerne bedt om å bytte roller – og deretter fortelle om hvilke følelser det skapte inni dem når de skulle forsvare motparten.
I påsken i år vil utfordringen i større grad være å snakke om hva den enkelte deltaker kan gjøre for å bidra til forsoning og fred i sin familie, sin menighet og sitt nærmiljø.

Ørkentreff
En viktig årsak til at samlingen legges til ørkenen, er at man har erfaring for at ørkenen er et velegnet sted for å føre folk nærmere hverandre og gi et godt miljø for å arbeide for gjensidig forståelse, dialog og forsoning.
Ørkensamlingen holdt imidlertid på å gå i vasken. Ikke lenge før påske oppfordret israelske myndigheter israelere om ikke å dra til Egypt eller Jordan i påsken, av sikkerhetsmessige årsaker.
– Men nå er det avklart at vi får holde samlingen i Jordan som planlagt, forteller Karin Riska på telefon fra Israel. Riska, som er utsending i Israel for Frikirken, er med i arbeidsgruppen for Bridgebuilders.

Pilotprosjekt
Påskesamlingen i år er andre og siste del av opplegget. Samlingene i fjor og i år er et pilotprosjekt. Planen er å arrangere Bridgebuilders hvert andre år. Man tar i første omgang sikte på å samle nye deltakere til et lignende opplegg sommeren 2008 og påsken 2009.KPK

 

SAMLET FOR FRED: Israelske, palestinske og norske ungdommer samles i Jordans ørken i påsken for å bygge tillit og forståelse.
(FOTO: BRIDGEBUILDERS)<

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Gaven fra en anonym lottovinner brukes til å ruste opp Fjell-Ly.

Etter en tids leting har ImF Midthordland nå fått ansatt en ny barne- og ungdomsleder.

Begrepsbruken til et muslimsk trossamfunn har gjort det nødvendig for NLM-forsamlingen i Kristiansand å presisere ståstedet sitt.

Arkeologer tror el-Araj er svaret på hvor Peters hjemby, Betsaida, lå.

Ein tanke om at det finst ein Gud som vart menneske til frelse for verda, vart for stor til at kunnskapsminister Tormod Røe Isaksen kunne tru.

Copyright © Sambåndet 2017