Sambåndet

Torsdag 18. januar 2018
RSS

KNIF søker om å bli eget forsikringsselskap

 NYTT FORSIKRINGSSELSSKAP: Konstituert direktør i KNIF, Oddvar Vik, mener de kristne organisasjonene vil spare penger på å ha eget forsikringsselskap. (FOTO:KPK) Av Ingjerd Våge – Avstemmingen om å opprette et nytt selskap var enstemmig. Det har vært en lang modningsprosess, og vi tror dette er til det beste for alle de kristne organisasjonene, sier ImFs […]

Av admin. Publisert 26. april 2007.
Oddvar Vik... 
NYTT FORSIKRINGSSELSSKAP: Konstituert direktør i KNIF, Oddvar Vik, mener de kristne organisasjonene vil spare penger på å ha eget forsikringsselskap. (FOTO:KPK)

Av Ingjerd Våge

– Avstemmingen om å opprette et nytt selskap var enstemmig. Det har vært en lang modningsprosess, og vi tror dette er til det beste for alle de kristne organisasjonene, sier ImFs styremedlem i KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap) Haakon Georg Moe.

Venter svar
KNIF Trygghet Forsikring AS venter nå på konsesjon fra finansdepartementet, og håper svaret kommer innen to uker. Kredittilsynet har gitt en positiv innstilling. 
– Neste steg på veien etter den forventede godkjenningen, blir å etablere selskapet og oppfylle de lovkrav og betingelser som departementet stiller, sier konstituert direktør i KNIF Oddvar Vik.

KNIF selger i dag forsikring til medlemsorganisasjonene og ansatte, men da uten egen konsesjon. Hovedforskjellen nå blir at KNIF får egen lisens.
– Vår største motivasjon er besparelsene dette fører med seg. Vi sparer utgifter ved å ikke lenger leie konsesjon. I tillegg får vi en større del av finansinntektene, og et eventuelt overskudd vil tilfalle de 66 medlemsorganisasjonene i sin helhet. Et eget selskap har også større mulighet til å bestemme over produktet og prisene. Enkelt sagt; Herre i eget hus, forklarer Vik.

Ikke for privatpersoner
Hvis konsesjonen kommer som ventet i mai, vil det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i august. Selskapet vil ta form i løpet av høsten, og fra 1. januar neste år vil de allerede etablerte forsikringene i KNIF overføres til KNIF Trygghet Forsikring AS.

– Ser du noen utfordringer med å gå fra å være innkjøpsfellesskap som selger forsikring til eget forsikringsselskap? 
– Det er små utfordringer, dette fordi KNIF har solgt forsikring siden 2001. Risikoen er liten. Siden KNIF er et relativt lite selskap, har vi internasjonale reassuranse-selskap som forsikrer vårt selskap. Med andre ord gjenforsikring, vårt forsikringsselskap forsikres av andre, sier Vik.

– Har dere planer om å åpne opp for at også privat personer kan kjøpe forsikring?
Ansatte i medlemsorganisasjonene kan kjøpe forsikring. Men foreløpig kan ikke andre privatpersoner tegne forsikring. Men muligheten for at det kan skje i fremtiden er tilstede, da vi har søkt om generell konsesjon, forteller Vik.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Frivillige vaksne deler timane i denne veka mellom seg i bøn for borna.

2017 ble det nest beste året for sambåndet.no siden målingene startet.

Nils Fredrik Rifsgård er ansatt som ny forsamlingsleder i Frekhaug Indremisjon.

Britt Helen Opstad slutter i Bergen Kristne Bokhandel.

Dagen-redaktør Kari Fure mener man må tørre å snakke om de undertrykkende elementene som finnes i islam.

Copyright © Sambåndet 2018