Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

Glad men avventende

 IKKE HELT FORNØYD: Foreldreretten skulle vært spesifisert i selve forliket, mener Karl Johan Hallaråker.(FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV) Av Ingjerd Våge – Jeg er glad for kompromisset, dette ser positivt ut, sier Karl Johan Hallaråker. Likevel er ikke Hallaråker utelukkende positiv, men er spent på hvordan den endelige lovteksten vil bli utformet.– Det er gode intensjoner i avtalen, […]

Av admin. Publisert 24. mai 2007.
  
IKKE HELT FORNØYD: Foreldreretten skulle vært spesifisert i selve forliket, mener Karl Johan Hallaråker.
(FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV)

Av Ingjerd Våge

– Jeg er glad for kompromisset, dette ser positivt ut, sier Karl Johan Hallaråker.
Likevel er ikke Hallaråker utelukkende positiv, men er spent på hvordan den endelige lovteksten vil bli utformet.
– Det er gode intensjoner i avtalen, men vi må følge med. Departementet skal komme tilbake til Stortinget med utdypende forslag, uttaler Hallaråker.

Den nye loven beholder henvisningen til menneskerettighetsloven. Rektor på Bibelskolen på Bildøy Arnfinn Norheim, fremhever at det er positivt med direkte henvisning til menneskerettighetene i lovteksten, og sier foreldreretten kommer inn her.
– Foreldreretten sikrer foreldrenes rett til å velge alternative skoler for sine barn, dette er en viktig begrunnelse for friskoletenkingen generelt, sier Norheim.

Hallaråker på sin side skulle ønske at foreldreretten var spesifikt nevnt i selve forliket.
– Foreldreretten er gjemt i menneskerettighetene, jeg håper at dette i realiteten ikke blir en svekkelse av den, sier Hallaråker.
Første prøvestein for den nye loven er i følge Hallaråker om departementet klarer å foreta en rask behandling når en godkjent skole søker om utvidelse som står beskrevet i forliket.
– Til nå har departementet hatt en treg behandling av søknader. Dette har vært skandaløst, mener Hallaråker.
Hallaråker påpeker også at det i lovforslaget ser ut til å bli en innsnevring når det gjelder skolenes rett til å skaffe seg andre inntekter.
– Det vil være elevskadelig å stramme inn her. Fordi en skole som vil skaffe seg andre inntekter, gjør dette for å ha mulighet til å drive en bedre skole. Det er uansett ulovlig å ta ut utbytte av virksomheten, sier Hallaråker.

– Er du mer fornøyd med det nye forslaget, sammenlignet med dagens friskolelov?
– Nei, det er jeg ikke. Men ut i fra regjeringens opprinnelige forslag, synes jeg dette kompromisset er et veldig fremskritt, sier Norheim

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017