Sambåndet

Søndag 25. februar 2018
RSS

Glad men avventende

 IKKE HELT FORNØYD: Foreldreretten skulle vært spesifisert i selve forliket, mener Karl Johan Hallaråker.(FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV) Av Ingjerd Våge – Jeg er glad for kompromisset, dette ser positivt ut, sier Karl Johan Hallaråker. Likevel er ikke Hallaråker utelukkende positiv, men er spent på hvordan den endelige lovteksten vil bli utformet.– Det er gode intensjoner i avtalen, […]

Av admin. Publisert 24. mai 2007.
  
IKKE HELT FORNØYD: Foreldreretten skulle vært spesifisert i selve forliket, mener Karl Johan Hallaråker.
(FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV)

Av Ingjerd Våge

– Jeg er glad for kompromisset, dette ser positivt ut, sier Karl Johan Hallaråker.
Likevel er ikke Hallaråker utelukkende positiv, men er spent på hvordan den endelige lovteksten vil bli utformet.
– Det er gode intensjoner i avtalen, men vi må følge med. Departementet skal komme tilbake til Stortinget med utdypende forslag, uttaler Hallaråker.

Den nye loven beholder henvisningen til menneskerettighetsloven. Rektor på Bibelskolen på Bildøy Arnfinn Norheim, fremhever at det er positivt med direkte henvisning til menneskerettighetene i lovteksten, og sier foreldreretten kommer inn her.
– Foreldreretten sikrer foreldrenes rett til å velge alternative skoler for sine barn, dette er en viktig begrunnelse for friskoletenkingen generelt, sier Norheim.

Hallaråker på sin side skulle ønske at foreldreretten var spesifikt nevnt i selve forliket.
– Foreldreretten er gjemt i menneskerettighetene, jeg håper at dette i realiteten ikke blir en svekkelse av den, sier Hallaråker.
Første prøvestein for den nye loven er i følge Hallaråker om departementet klarer å foreta en rask behandling når en godkjent skole søker om utvidelse som står beskrevet i forliket.
– Til nå har departementet hatt en treg behandling av søknader. Dette har vært skandaløst, mener Hallaråker.
Hallaråker påpeker også at det i lovforslaget ser ut til å bli en innsnevring når det gjelder skolenes rett til å skaffe seg andre inntekter.
– Det vil være elevskadelig å stramme inn her. Fordi en skole som vil skaffe seg andre inntekter, gjør dette for å ha mulighet til å drive en bedre skole. Det er uansett ulovlig å ta ut utbytte av virksomheten, sier Hallaråker.

– Er du mer fornøyd med det nye forslaget, sammenlignet med dagens friskolelov?
– Nei, det er jeg ikke. Men ut i fra regjeringens opprinnelige forslag, synes jeg dette kompromisset er et veldig fremskritt, sier Norheim

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Janne Ferstad skifter jobb. Etter påske blir hun ny daglig leder for Bergen Kristne Bokhandel.

Den Norske Israelsmisjon ønsker kontakt med kristne familier og enkeltpersoner som kan være vertskap for israelsk ungdom som er på reise.

Den verdenskjente vekkelsespredikanten som blant annet omtales som den viktigste evangelisten siden apostelen Paulus, døde onsdag 21. februar, 99 år gammel.

Awanas toppleder er imponert over måten ImF har tatt trosopplæringsopplegget til Norge på, og han har et klart råd for veien videre.

Norsk luthersk misjonssamband vil markere 70-årsjubileet for den israelske staten med seminar og bønn i stedet for flaggheising.

Copyright © Sambåndet 2018