Sambåndet

Fredag 20. juli 2018
RSS

– Private høgskoler bør få mer

 UTFODRER POLITIEKERNE: Torgeir Flateby i Kristne Friskolers Forbund mener det er meget gode argumenter for å øke statsstøtten til private høgskoler. Foto: KPK-arkiv Av Ole Andreas Husøy, KPK – KFF har utfordret finanspolitikerne til å tilbakeføre kutt og honorere verdiene av den viktige utdanningen de aktuelle privathøgskolene gir, sier generalsekretær Torgeir Flateby i KFF.Organisasjonen har […]

Av admin. Publisert 5. juni 2007.
  
UTFODRER POLITIEKERNE: Torgeir Flateby i Kristne Friskolers Forbund mener det er meget gode argumenter for å øke statsstøtten til private høgskoler. Foto: KPK-arkiv

Av Ole Andreas Husøy, KPK

– KFF har utfordret finanspolitikerne til å tilbakeføre kutt og honorere verdiene av den viktige utdanningen de aktuelle privathøgskolene gir, sier generalsekretær Torgeir Flateby i KFF.
Organisasjonen har foreslått at fire private høgskoler til sammen får en påplussing på 2,5 millioner kroner for andre halvår i år, med andre ord en påplussing på fem millioner kroner på årsbasis.
Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) synes innspillene fra KFF virker rimelige. KrF kommer til å legge inn forslag om påplussinger til de aktuelle høyskolene, men Syversen kan ikke si noe om hvor realistisk det er å få flertall for forslagene.  – Vi får håpe at fornuft og gode argumenter får gjennomslag, sier han.

Rette opp kutt
KFF trekker blant annet fram Mediehøgskolen Gimlekollen som fortsatt mangler 1,6 millioner kroner etter budsjettkuttet skolen fikk i statsbudsjettet for 2006. Noen andre private høgskoler fikk også kutt i 2006-budsjettet, men de fleste av disse har fått kuttene rettet opp igjen. Men det gjelder ikke Gimlekollen. Institusjonen gir blant annet verdibasert medieutdanning, og den har også godkjenning i tverrkulturell kommunikasjon. KFF forslår at Gimlekollen får en påplussing med 0,8 millioner kroner for andre halvår i år.

Kom skjevt ut
KFF påpeker også at flere andre private høyskoler kommer skjevt ut og nevner Ansgar Teologiske Høgskole, Fjellhaug Misjonshøgskole og  Høgskolen i Staffeldtsgate. Disse skolene gikk fra å være friskoler til å bli høgskoler i 2005. Statstilskuddet ble fastsatt med basis i studenttallet høsten 2004. Det viser seg i ettertid at overføringstidspunktet var ugunstig på grunn av veksten og omleggingen disse skolene holdt på med.
Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo, som eies av Normisjon og Den Evangelisk Lutherske Frikirke har siden overgangen til å bli høgskole hatt en betydelig vekst i studenttall uten at det har gitt utslag i overføringen på statsbudsjettet. Skolen selv mener misforholdet dreier seg om flere millioner kroner.
Både Ansgar og Fjellhaug har fått godkjent og har igangsatt masterprogram uten at basisbevilgningen er økt. KFF mener derfor begge skolene bør påplussinger.
– Vi mener også at alle privathøgskoler må få tildelt midler til rekrutteringsstillinger på lik linje med de statlige høgskolene, sier Torgeir Flateby i KFF. KPK

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

TILBAKEBLIKK – DNA-KONFERANSEN «Ta oss til ethvert sted der det er barn». Slik lyder Awanas bønn til Gud. Og de blir bønnhørt.

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

TILBAKEBLIKK – Lederkonferansen: Verbene «spurte» og «svarte» brukes langt flere ganger i Bibelen enn ord for å «forkynne».

På sin nye singel spør John-Inge Rolfsnes om hvor stort mangfoldet er i samfunnet.

Copyright © Sambåndet 2018