Sambåndet

Fredag 18. august 2017
RSS

Sammen om Ordets verdier

 GF 07: Generalforsamlingen vedtok resolusjonen enstemmig fredag.FOTO: EGILL J. DANIELSEN Slik starter resolusjonen som er vedtatt av Generalforsamlinga i Indremisjonsforbundet tidligere i dag. Videre heter det: «Det kan først og fremst skje gjennom selv å leve etter Ordet og holde det fram i forkynnelse og undervisning samtidig som en viser diakonal omsorg for alle mennesker. […]

Av admin. Publisert 27. juli 2007.
  
GF 07: Generalforsamlingen vedtok resolusjonen enstemmig fredag.
FOTO: EGILL J. DANIELSEN

Slik starter resolusjonen som er vedtatt av Generalforsamlinga i Indremisjonsforbundet tidligere i dag.

Videre heter det:

«Det kan først og fremst skje gjennom selv å leve etter Ordet og holde det fram i forkynnelse og undervisning samtidig som en viser diakonal omsorg for alle mennesker. Vi henvender oss spesielt til Den norske kirkes ansvarlige ledere og henstiller til dem om å holde fast på Guds ord i de veikryss om etisk veiledning som nå er på dagsorden. Noe annet vil gjøre stor skade i kirken og i tillitsforholdet til kirkelige ledere på alle plan.

Indremisjonsforbundet vil stå sammen med alle mennesker av god vilje i Norge som vil ta vare på kristne grunnverdier for folk og land. Vi nevner spesielt veivalgene om ekteskapsloven og formålsparagrafene for barnehage og skole. De nye forslagene som ligger på bordet, vil bryte radikalt med Norges røtter og det verdisett som har formet folk og land gjennom tusen år.

Vi beklager også justeringen i bioteknologiloven som nylig er vedtatt i Stortinget. Vi oppmuntrer til engasjement for å endre denne loven som krenker menneskeverdet. Vi er overbevist om at kristen verdiforankring er det beste grunnlag og veiviser til å vise respekt og toleranse i møte med alle mennesker fra ulike tros- og livssyn.

Generalforsamlingen henstiller til alle kristne om på en særskilt måte å be for vårt folk og land i en tid der viktige avgjørelser skal tas.
GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND»

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Gaven fra en anonym lottovinner brukes til å ruste opp Fjell-Ly.

Etter en tids leting har ImF Midthordland nå fått ansatt en ny barne- og ungdomsleder.

Begrepsbruken til et muslimsk trossamfunn har gjort det nødvendig for NLM-forsamlingen i Kristiansand å presisere ståstedet sitt.

Arkeologer tror el-Araj er svaret på hvor Peters hjemby, Betsaida, lå.

Ein tanke om at det finst ein Gud som vart menneske til frelse for verda, vart for stor til at kunnskapsminister Tormod Røe Isaksen kunne tru.

Copyright © Sambåndet 2017