Sambåndet

Mandag 19. mars 2018
RSS

Sammen om Ordets verdier

 GF 07: Generalforsamlingen vedtok resolusjonen enstemmig fredag.FOTO: EGILL J. DANIELSEN Slik starter resolusjonen som er vedtatt av Generalforsamlinga i Indremisjonsforbundet tidligere i dag. Videre heter det: «Det kan først og fremst skje gjennom selv å leve etter Ordet og holde det fram i forkynnelse og undervisning samtidig som en viser diakonal omsorg for alle mennesker. […]

Av admin. Publisert 27. juli 2007.
  
GF 07: Generalforsamlingen vedtok resolusjonen enstemmig fredag.
FOTO: EGILL J. DANIELSEN

Slik starter resolusjonen som er vedtatt av Generalforsamlinga i Indremisjonsforbundet tidligere i dag.

Videre heter det:

«Det kan først og fremst skje gjennom selv å leve etter Ordet og holde det fram i forkynnelse og undervisning samtidig som en viser diakonal omsorg for alle mennesker. Vi henvender oss spesielt til Den norske kirkes ansvarlige ledere og henstiller til dem om å holde fast på Guds ord i de veikryss om etisk veiledning som nå er på dagsorden. Noe annet vil gjøre stor skade i kirken og i tillitsforholdet til kirkelige ledere på alle plan.

Indremisjonsforbundet vil stå sammen med alle mennesker av god vilje i Norge som vil ta vare på kristne grunnverdier for folk og land. Vi nevner spesielt veivalgene om ekteskapsloven og formålsparagrafene for barnehage og skole. De nye forslagene som ligger på bordet, vil bryte radikalt med Norges røtter og det verdisett som har formet folk og land gjennom tusen år.

Vi beklager også justeringen i bioteknologiloven som nylig er vedtatt i Stortinget. Vi oppmuntrer til engasjement for å endre denne loven som krenker menneskeverdet. Vi er overbevist om at kristen verdiforankring er det beste grunnlag og veiviser til å vise respekt og toleranse i møte med alle mennesker fra ulike tros- og livssyn.

Generalforsamlingen henstiller til alle kristne om på en særskilt måte å be for vårt folk og land i en tid der viktige avgjørelser skal tas.
GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND»

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Det kan være sunt å kjenne på moralsk skam, og denne positive siden av skam kommer ikke fram i NRK-serien med samme navn, mener fagfolk.

Vik bedehusforening har vedtatt å opprette forsamling i 2019.

Copyright © Sambåndet 2018