Sambåndet

Mandag 23. juli 2018
RSS

Frykter sensur i skolen

 FRYKTER SENSUR: Torgeir Flateby sier at KRL-faget kanskje var det beste kompromisset man kunne komme fram til i sin tid, men at det ideelt sett hadde vært bedre om man kunne beholdt kristendomsfaget. FOTO:KPK Av Ole Andreas Husøy, KPK Det sier generalsekretær Torgeir Flateby i Kristne Friskolers Forbund. Han frykter sensur av kristendommens innhold i norsk […]

Av admin. Publisert 20. august 2007.
 Torgeir Flatby 
FRYKTER SENSUR: Torgeir Flateby sier at KRL-faget kanskje var det beste kompromisset man kunne komme fram til i sin tid, men at det ideelt sett hadde vært bedre om man kunne beholdt kristendomsfaget. FOTO:KPK

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Det sier generalsekretær Torgeir Flateby i Kristne Friskolers Forbund. Han frykter sensur av kristendommens innhold i norsk offentlig skole.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) gjorde det før helgen kjent at han starter et arbeid for å endre læreplan og lovverk for faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL). Statsråden ønsker å få bort det han betegner som kvalitative forskjeller mellom undervisningen i kristendom og andre livssyn.

Kristendommen skal fortsatt ha en større plass i undervisningen, men Djupedal ønsker ikke at elevene skal få en mer ”grundig kjennskap” til kristendommen enn til andre religioner og livssyn. Hans mål er at faget skal kunne ”favne alle” slik at man kan avskaffe fritaksretten.

Nøytralitetstenkning
– Det Djupedal gjør, bunner i en nøytralitetstenkning. Han tror det er mulig å ha et nøytralt religions- og livssynsfag, sier Flateby som mener at et såkalt nøytralt fag vil bidra til å fjerne respekten for livssyn og tro.
Flateby framholder at konsekvensen blir at man må sensurere innholdet i faget slik at ikke noen skal føle seg støtt. Uten fritaksordning blir det et fag som fjerner alle prioriteringer i forhold til kristendommen.

Ikke egnet for sensur
– Kristendommen egner seg ikke for sensur. Den må kunne framstå på egne premisser, sier han og legger til at det også gjelder andre religioner.
Han synes det er sørgelig om skolen i enda mindre grad skal ta kristendommen og kristen tro på alvor. Han mener at man i Norge må kunne prioritere kristendommen i skolens undervisning, sett på bakgrunn av den plass kristendommen har hatt og har i det norske samfunnet.
Flateby understreker at skolen ikke bare skal formidle kunnskap. Den skal også oppdra og danne.
– Med såkalt nøytral utdanning blir våre barn usikre, sier han.

Feilgrep?
– Var det et feilgrep i sin tid å innføre KRL-faget til erstatning for kristendomsfaget?
– Slik det politiske styrkeforholdet var på Stortinget den gang, var muligens KRL-faget det beste kompromisset man kunne komme fram til. Men som en kristen, samfunnsengasjert borger hadde jeg helst sett at det hadde vært mulig å opprettholde kristendomsfaget i norsk skole enda noen år.

Flere friskoler?
– Hva vil utviklingen i skolens KRL-fag ha å si for søkningen til kristne friskoler?
– Jeg håper at foreldre som ønsker at kristen tro og moral skal være en integrert del av livet, og at kristen tro skal være et grunnlag for undervisning og oppdragelse, vil søke barna inn på kristne friskoler. Men jeg ser ikke for meg noe stort ras av elever til slike skoler.

– Når man ser bort fra aksjonen til Linda Austnes, som aksjonerte for fortsatt mulighet for bordbønn i skolen, så har det ikke vært omfattende reaksjoner mot verken Bostad-utvalgets forslag til ny formålsparagraf eller mot Djupedals politikk når det gjelder KRL-faget. Jeg skulle gjerne sett at det kom flere reaksjoner på at kristendommen, og for den saks skyld også andre religioner, blir sensurert i norsk skole, sier Torgeir Flateby.KPK.

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Ambassadøren kom ikke, men Lyngdal Bibelcamp markerte likevel Israels 70-årsdag.

Det er ingen selvfølge at det er alkoholfritt i kristne sammenhenger, påpeker IOGT.

TILBAKEBLIKK – DNA-KONFERANSEN «Ta oss til ethvert sted der det er barn». Slik lyder Awanas bønn til Gud. Og de blir bønnhørt.

KOMMENTAR: Det er grunn til å være skuffet over at Israels ambassade i Norge takket nei til invitasjonen om å være representert under israelsmarkeringen på Lyngdal bibelcamp lørdag.

Israel som moderne stat er 70 år, og lørdag blir det bursdagsfest på Lyngdal Bibelcamp.

Copyright © Sambåndet 2018