Sambåndet

Fredag 23. mars 2018
RSS

Ekteskapsloven

 KAMP FOR EKTESKAPET: Jan Harsem (i midten) er en av initiativtakerne til Nettverk for ekteskapet. Her sammen med Stefan Gustavsson (t.v.) fra ”Bevara äktenskapet” i Sverige og Benjamin Ervil fra Center for Kristen Etikk og Moral i Danmark. FOTO: Ole Andreas Husøy, KPK Av Ole Andreas Husøy, KPK Det nystartede Nettverk for ekteskapet inviterte til møte […]

Av admin. Publisert 22. august 2007.
  
KAMP FOR EKTESKAPET: Jan Harsem (i midten) er en av initiativtakerne til Nettverk for ekteskapet. Her sammen med Stefan Gustavsson (t.v.) fra ”Bevara äktenskapet” i Sverige og Benjamin Ervil fra Center for Kristen Etikk og Moral i Danmark. FOTO: Ole Andreas Husøy, KPK

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Det nystartede Nettverk for ekteskapet inviterte til møte i Salemkirken i Oslo mandag kveld. Folk fra flere kirkesamfunn deltok på møtet der man drøftet det videre arbeidet. Nettverket vil i særlig grad satse på lobbyvirksomhet overfor politikere og myndigheter for å hindre at Norge får en ekteskapslov som godkjenner ekteskap mellom to av samme kjønn.

– Vårt nettverk kommer ikke i stedet for det arbeid som allerede drives når det gjelder motstand mot regjeringens forslag til ny ekteskapslov, men det er et supplement, sier en av initiativtakerne, Jan Harsem. Sammen med Morten Dahle Andersen stod han som innbyder til møtet.
Han sier nettverksformen er valgt fordi den er fleksibel. Man har ikke til hensikt å bygge opp noen form for medlemsorganisasjon. Nettverkets arbeid skal finansieres ved hjelp av gaver.

De nærmeste dagene vil bli brukt til å utforme en høringsuttalelse om forslaget til ny ekteskapslov, og deretter vil man prøve å få partier og regjeringsmedlemmer i tale. Initiativtakerne vil også knytte til seg en referansegruppe i det videre arbeidet.

Nordisk samarbeid
Flere nordiske land står overfor noenlunde samme problemstillinger som Norge når det gjelder ekteskapslovgivningen. Nettverk for ekteskapet satser derfor også på et nordisk samarbeid, og hadde invitert representanter for Sverige og Danmark til møtet.

Stefan Gustavsson, generalsekretær i Svenska evangeliska alliansen, representerte initiativet ”Bevara äktenskapet”. Han fortalte blant annet at lederen for de svenske sosialdemokratene, Mona Sahlin, da hun ble spurt om hva hun mente var de viktigste politiske sakene, hadde nevnt likestilling av alle ekteskap som nr. 1.
– Sahlin uttaler seg som om det finnes flere typer ekteskap i dag. Men det saken gjelder er om vi skal inkludere noe som i dag ikke regnes som ekteskap inn i ekteskapslovgivningen, sa Gustavsson.

Frykter oppmerksomhet
Han fortalte at han har møtt frykt hos en del for å stå fram og si at de vil bevare det tradisjonelle ekteskapet. Årsaken er at det er et standpunkt som ikke er ”politisk korrekt”. Han hadde opplevd at folk har trukket seg fra underskriftslister da de ble klar over at listene lå ute på nettet og kunne leses av alle.
– Derfor er det viktig at en del kjente personer står fram med den oppfatningen de har og viser vei for andre, sa Gustavsson
Benjamin Ervil fra den kristne tenketanken CeKEM (Center for Kristen Etikk og Moral) orienterte om situasjonen i Danmark. Ervil understreket betydningen av nordisk samarbeid i kampen for ekteskapet, og at man ikke skal rive ned en mur før man vet hvorfor den er bygget.

Tynt grunnlag
Øivind Benestad, en av personene bak aksjonen Ja til Ekteskapet, sa seg glad for at Nettverk for ekteskapet nå er etablert. Ja til Ekteskapet legger hovedvekten på en folkelig mobilisering mot forlaget til ny ekteskapslov. Han synes derfor det er svært bra at noen nå vil engasjere seg spesielt for å påvirke de politiske miljøer.
Benestad mener at mange politikere som har skiftet standpunkt, og som nå er enige i forslaget til liberalisering av ekteskapsloven, har gjort det på tynt grunnlag.
– Jeg tror mange bare har fulgt strømmen, derfor bør det være realistisk å få noen av dem til å snu, sier han.

 

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Mens studentene på Bildøy Bibelskole er på tur, benytter fire mannfolk anledningen til å jobbe dugnad på skolen.

Resultatet av aksjon for å få økte inntekter viser at det er behov en slik innsats, mener arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF.

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Copyright © Sambåndet 2018