Sambåndet

Mandag 19. mars 2018
RSS

– Slett lovarbeid

SLAKTER LOVARBEIDET: NKLF mener arbeidet med den nye ekteskapsloven ikke tilfredstiller alminnelige krav til kvalitet og vitenskapelig grundighet. FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV) Av Vilhelm Viksøy NKLF har konsentrert sitt høringsnotat om delutredningen ”Barn som vokser opp i likekjønnspar” skrevet av Katarina Gjeruldsen. Denne rapporten er med og danner grunnlag for regjeringens konklusjon om ”at det ikke er noen […]

Av admin. Publisert 30. august 2007.
ekteskap...
SLAKTER LOVARBEIDET: NKLF mener arbeidet med den nye ekteskapsloven ikke tilfredstiller alminnelige krav til kvalitet og vitenskapelig grundighet. FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV)

Av Vilhelm Viksøy

NKLF har konsentrert sitt høringsnotat om delutredningen ”Barn som vokser opp i likekjønnspar” skrevet av Katarina Gjeruldsen.

Denne rapporten er med og danner grunnlag for regjeringens konklusjon om ”at det ikke er noen forskjell mellom barn som vokser opp i likekjønnspar og i heterofile familier, verken når det gjelder barns psykiske og sosiale velbefinnende, vennerelasjoner, kjønnsidentitet eller kjønnsrolleadferd.”

NKLF er sterkt uenig og er både skuffet og bekymret over nivået og dermed resultatet av denne utredningen. 
– Her blir vi presentert for en 36 siders rapport, skrevet av én person, der hovedlinjene er sammendrag primært fra to kilder.
– Dette tilfredsstiller ikke alminnelige krav til kvalitet og vitenskapelig grundighet, og konklusjonene blir deretter, skriver foreningen i en pressemelding.

Koordinator i NKLF, Espen Heen sier dette om departementets bruk av forskning for å underbygge det nye lovforslaget: 
– Lovforslag som vil være med å endre tradisjonelle ordninger i samfunnet vårt bør være tuftet på sikre premisser. Delutredningen om barns oppvekst i «likekjønnspar» gir inntrykk av at det finnes mye god forskning som støtter regjeringens ønske om en kjønnsnøytral barneomsorg. Dette er en alvorlig feilslutning, som vi vil imøtegå. Vi forventer at departementets ledelse vil rydde opp i det feilaktige inntrykket som nå er skapt.

Konklusjonen fra NKLF er derfor klar:

– NKLF vil sterkt anbefale at departementet setter ned en ny komité som får tilført nødvendig kompetanse, tid og ressurser til å gjøre grunnlagsarbeidet på en forsvarlig måte.

Og de fortsetter:
– Norges kristelige legeforening vil ikke anbefale regjeringen å åpne opp for en generell rett til adopsjon av ikke-biologiske barn og assistert befruktning til «likekjønnspar» på bakgrunn av den forskningen som departementet legger til grunn i dag. 

 

Hele høringsuttalelsen fra NKLF kan leses på foreningens blogg: http://nklf.blogspot.com/
Norges kristelige legeforening har over 800 leger og medisinstudenter i sin medlemsmasse. Mer info på hjemmesiden www.nklf.org

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Det kan være sunt å kjenne på moralsk skam, og denne positive siden av skam kommer ikke fram i NRK-serien med samme navn, mener fagfolk.

Vik bedehusforening har vedtatt å opprette forsamling i 2019.

Copyright © Sambåndet 2018