Sambåndet

Lørdag 21. april 2018
RSS

Sør-Hålogaland: Ja til ny ekteskapslov

  FÅR STØTTE: Biskop Tor B. Jørgensen får støtte fra 6. av 8 medlemmer i Sør-Hålogaland i sitt ja til ny ektesskapslov. (FOTO:KIRKEN.NO) Av Vilhelm Viksøy 6 av 8 medlemmer i rådet gir sin prinsipielle tilslutning til hovedlinjene i Barne- og likestillingsdepartementets forslag til endringer i ekteskapsloven. To rådsmedlemmer kan ikke anbefale innføring av en […]

Av admin. Publisert 7. september 2007.
   FÅR STØTTE: Biskop Tor B. Jørgensen får støtte fra 6. av 8 medlemmer i Sør-Hålogaland i sitt ja til ny ektesskapslov. (FOTO:KIRKEN.NO)

Av Vilhelm Viksøy

6 av 8 medlemmer i rådet gir sin prinsipielle tilslutning til hovedlinjene i Barne- og likestillingsdepartementets forslag til endringer i ekteskapsloven. To rådsmedlemmer kan ikke anbefale innføring av en slik kjønnsnøytral ekteskapslov, skriver vl.no.

Alle andre bispedømmeråd i Den norske kirke som så langt har uttalt seg om denne saken, har vendt tommelen ned.

– Respektfull samtale
– Vi hadde en lang, inderlig og respektfull samtale i rådet, sier fungerende stiftsdirektør Elin Vangen i Sør-Hålogaland, til Vårt Land.

Dette bispedømmerådet har uttalt seg svært kortfattet. I tillegg til å referere stemmetallene for de to hovedkonklusjonene, understreker et enstemmig råd «at en i lov og generell omtale må unngå å framstille foreldreskap som en rettighet for voksne».

«Rettighetene er det barnet som har; rett til en oppvekst i trygge rammer. Generelt vil bispedømmerådet advare mot anonymitet ved kunstig befruktning, begrunnet i barns rett til og behov for å kjenne sitt biologiske opphav», uttaler Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Kirkerådets sekretæriat kritisk
Sør-Hologaland er dermed på kolisjonskurs med kirkerådets sekretariat som i sitt forslag til høringsuttalese slakter lovforslaget.

«Kirkemøtet vil understreke at sakskomplekset er mangelfullt utredet, og at det derfor ikke er grunnlag for å fremme saken for Stortinget», heter det i utkastet.

– I stedet for å få belyst temaet bredt, har departementet valgt argumenter og premisser som underbygger og støtter egen konklusjon. Det må nedsettes en kommisjon som kan arbeide mye grundigere med de lange linjer og de store spørsmål som denne saken dreier seg om, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet til Vårt Land.

I dag mottar de valgte medlemmene av Kirkerådet utkastet til høringsuttalelse om ny kjønnsnøytral ekteskapslov. På møtet i slutten av neste uke vil det vise seg om de valgte kirkelederne er like krasse i kritikken av Barne- og likestillingsdepartementets arbeid som de sentralkirkelige sekretariatet er.

  
Kirkerådet, foto kirken.no

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

På tre år har søkningen til misjonseide NLA Høgskolen i Samordna opptak økt med 100 prosent.

Styret for Indremisjonsforbundet sender sine gratulasjoner på Israels nasjonaldag, som i år også markerer 70-årsdagen for gjenopprettelsen av staten Israel.

Kristne friskoler har ubevisst bidratt til redusert kristendomskunnskap, mener professor Njål Skrunes ved NLA Høgskolen Bergen.

Open Air Campaigners savner at flere går sammen med dem om gateevangelisering.

Dugnadsinnsats tilsvarende tre og et halvt årsverk ligger bak helgens innvielse av nye Frikstad bedehus.

Copyright © Sambåndet 2018