Sambåndet

Søndag 22. oktober 2017
RSS

Sør-Hålogaland: Ja til ny ekteskapslov

  FÅR STØTTE: Biskop Tor B. Jørgensen får støtte fra 6. av 8 medlemmer i Sør-Hålogaland i sitt ja til ny ektesskapslov. (FOTO:KIRKEN.NO) Av Vilhelm Viksøy 6 av 8 medlemmer i rådet gir sin prinsipielle tilslutning til hovedlinjene i Barne- og likestillingsdepartementets forslag til endringer i ekteskapsloven. To rådsmedlemmer kan ikke anbefale innføring av en […]

Av admin. Publisert 7. september 2007.
   FÅR STØTTE: Biskop Tor B. Jørgensen får støtte fra 6. av 8 medlemmer i Sør-Hålogaland i sitt ja til ny ektesskapslov. (FOTO:KIRKEN.NO)

Av Vilhelm Viksøy

6 av 8 medlemmer i rådet gir sin prinsipielle tilslutning til hovedlinjene i Barne- og likestillingsdepartementets forslag til endringer i ekteskapsloven. To rådsmedlemmer kan ikke anbefale innføring av en slik kjønnsnøytral ekteskapslov, skriver vl.no.

Alle andre bispedømmeråd i Den norske kirke som så langt har uttalt seg om denne saken, har vendt tommelen ned.

– Respektfull samtale
– Vi hadde en lang, inderlig og respektfull samtale i rådet, sier fungerende stiftsdirektør Elin Vangen i Sør-Hålogaland, til Vårt Land.

Dette bispedømmerådet har uttalt seg svært kortfattet. I tillegg til å referere stemmetallene for de to hovedkonklusjonene, understreker et enstemmig råd «at en i lov og generell omtale må unngå å framstille foreldreskap som en rettighet for voksne».

«Rettighetene er det barnet som har; rett til en oppvekst i trygge rammer. Generelt vil bispedømmerådet advare mot anonymitet ved kunstig befruktning, begrunnet i barns rett til og behov for å kjenne sitt biologiske opphav», uttaler Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Kirkerådets sekretæriat kritisk
Sør-Hologaland er dermed på kolisjonskurs med kirkerådets sekretariat som i sitt forslag til høringsuttalese slakter lovforslaget.

«Kirkemøtet vil understreke at sakskomplekset er mangelfullt utredet, og at det derfor ikke er grunnlag for å fremme saken for Stortinget», heter det i utkastet.

– I stedet for å få belyst temaet bredt, har departementet valgt argumenter og premisser som underbygger og støtter egen konklusjon. Det må nedsettes en kommisjon som kan arbeide mye grundigere med de lange linjer og de store spørsmål som denne saken dreier seg om, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet til Vårt Land.

I dag mottar de valgte medlemmene av Kirkerådet utkastet til høringsuttalelse om ny kjønnsnøytral ekteskapslov. På møtet i slutten av neste uke vil det vise seg om de valgte kirkelederne er like krasse i kritikken av Barne- og likestillingsdepartementets arbeid som de sentralkirkelige sekretariatet er.

  
Kirkerådet, foto kirken.no

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

ImF går fra å tilby økonomitjenester til andre, til selv å kjøpe økonomitjenester, inkludert økonomileder, fra Knif-regnskap.

Kretsleder i Sunnmøre Indremisjon, Johan Halsne, ønsker å forberede bedehuset på å kunne gjennomføre gravferd.

Opposisjonspartiene kom med knallhard kritikk mot regjeringens kuttforslag til folkehøgskolene.

I ettermiddag blir det demonstrasjon foran Stortinget mot regjeringens forslag i statsbudsjettet om millionkutt i bevilgningene til folkehøgskolene.

– Vi er med og utdanner for samfunnet og gir barn og unge et kompass – på alle plan i livet, sier rektor Jeanette Vesetvik.

Copyright © Sambåndet 2017