Sambåndet

Tirsdag 20. august 2019
RSS

Vellykket landsmøte

 VELLYKKET LANDSMØTE: To av de nye medlemmene i BUR, Johnny Iversen (t.v) og Eivind Antonio Sjursæter (t.h), sammen med Lisbeth Hjortland og Kenneth Foss. FOTO: VILHELM VIKSØY Av Vilhelm Viksøy Blant punktene i skrytelista var nyansettelser sentralt, nye nettsider, oppgradering av barne- og ungdomsarbeidet på Lyngdal Bibelcamp og nedleggelse av LUS til fordel for PitStop. […]

Av admin. Publisert 7. september 2007.
  
VELLYKKET LANDSMØTE: To av de nye medlemmene i BUR, Johnny Iversen (t.v) og Eivind Antonio Sjursæter (t.h), sammen med Lisbeth Hjortland og Kenneth Foss. FOTO: VILHELM VIKSØY

Av Vilhelm Viksøy

Blant punktene i skrytelista var nyansettelser sentralt, nye nettsider, oppgradering av barne- og ungdomsarbeidet på Lyngdal Bibelcamp og nedleggelse av LUS til fordel for PitStop.
Samtalen etterpå dreide seg likevel mest om det som Kennet Foss erkjente som en utfordring: ledertrening og mangel på ressurser og materiell.

Ledertreningsbehov
Den utfordringen kjenner også Karen Sofie Romarheim, avtroppende leder i Barne- og ungdomsrådet i ImF (BUR).
– Jeg er glad vi har hatt mot til å tenke litt nytt når det gjelder stillingene og at LUS nå er erstattet av Pit Stop, men de tingene som kan hjelpe lagene mest, er ikke gjort. Det er dumt, og det er jeg ikke fornøyd med, sier hun og peker spesielt på ledertreningsarbeidet.
– Det er mye som nå gjøres lokalt eller på kretsplan som ville vært enklere å gjøre sentralt til hjelp for alle. Jeg skulle ønske vi hadde greid å bidra enda mer inn mot kretser, lokallag og leirarbeid enn vi har gjort.

Får støtte
Hun får støtte av Johnny Iversen som etter en periode som varamedlem ble valgt inn som fast medlem i det nye BUR.
– Lagsarbeid handler om mer enn å komme på besøk og holde en andakt. Jeg håper at ImF-UNG og kretsansatte kan hjelpe lagene ved for eksempel å besøke styremøter og bruke tid i lag med de lokale lederne og være med å forme positivt, sier Iversen, som lover å puste Kenneth Foss i nakken på dette punktet.

Den utfordringen tar Kenneth.
– Vi har flere personer allerede som kan reise og delta på leirer og samlinger, men per i dag har vi ikke et eget ledertreingsprogram. Dette må lages og skal det lages skikkelig, så krever det økonomiske ressurser og den rette personen til å gjøre det. I tillegg ønsker vi å undersøke grundig med kretser og lokallag hva deres reelle behov er på området, sier Kenneth Foss.

Pit Stop.
Han peker samtidig på andre muligheter for ledertrening som allerede er på plass.
– Pit Stop er et arrangement der vi har fokus på å utruste ungdommer og ledere til tjeneste på sitt hjemsted. I tillegg arbeider vi med en spennende barnelederkonferanse høsten 2008. Der vil det også dreie seg om ledertrening, sier Kenneth Foss. 

Den største vedtakssaken under Landsmøtet var å flytte landsmøte til hvert andre år, mot hvert tredje nå, og at medlemmene blir sittende fire år.

 

Det nye BUR består av:
Johnny Iversen, KVS-Lyngdal
Roald Kvam, Bildøy Bibelskole
Ingrid Heie, Indremisjonssamskipnaden
Eivind Antonio Sjursæter, Nordhordland Indremisjon
Elin Nerland Romarheim, Nordmøre og Romsdal Indremisjon

1. vara: Håvard Nybø, Sunnmøre Indremisjon
2. vara: Ingrid Sætre, Bergens Indremisjon
3. vara: Tor Einar Skregelid, Flekkefjord Indremisjon
4. vara: Helga O. Sævik, Danielsen Ungdomsskole, Sotra 

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KVS-Lyngdal og Bildøy Bibelskole må «ut på bygda» for å få plass til alle elevene, og KVS-Bygland passerte 60 elever – med erfaringsbasert håp om flere.

KOMMENTAR Biskop Atle Sommerfeldt må lære seg forskjellen på å bli støtt og å bli utstøtt.

Muslimske og kristne minoritetsungdommar godtar at leiinga i religiøs samanheng er mannsdominert, sjølv om dei forventar likestilling heime og i offentlegheita elles.

NMS-misjonær Tor Helge Brandsæter hjelpte ei thailandsk kyrkje å satsa på berekraftig jordbruk. Det skaper ei interesse som gjer det lettare å nå inn òg med evangeliet.

KOMMENTAR 21-åringen fra Bærum som er siktet for terror og drap, begynte å lese i Bibelen, meldes det. Skulle det gi grunn til bekymring?

Copyright © Sambåndet 2019