Sambåndet

Søndag 30. april 2017
RSS

– Den norske kirke uten lære?

 HOMOFILI: Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann mener Kirkerådets anbefaling ikke er en farbar vei for Den norske kirke. (Foto: KPK-arkiv) Av Ole Andreas Husøy, KPK Heitmann er styremedlem i Organisasjonenes Fellesråd (OF), som samler de fleste av de store kristelige organisasjonene i Norge, men han vil ikke uttale seg på vegne av OF. OF-styret har ikke […]

Av admin. Publisert 19. september 2007.
  
HOMOFILI: Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann mener Kirkerådets anbefaling ikke er en farbar vei for Den norske kirke. (Foto: KPK-arkiv)

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Heitmann er styremedlem i Organisasjonenes Fellesråd (OF), som samler de fleste av de store kristelige organisasjonene i Norge, men han vil ikke uttale seg på vegne av OF. OF-styret har ikke praksis for å uttale seg på vegne av medlemsorganisasjonene.

– Men min personlige reaksjon på vedtaket i Kirkerådet er at det i realiteten betyr at man legger opp til å legalisere alle syn i denne saken. Det betyr i så fall at Den norske kirke vil stå uten noen lære i homofili-spørsmålet, sier Heitmann.

Han forstår at det ikke er mulig å leve videre med de vedtak Kirkemøtet fattet i 1995 og 1997, og at disse vedtakene trenger presisering. Men han er uenig i den anbefaling Kirkerådet nå har gitt Kirkemøtet.

Heitmann oppfatter vedtaket i Kirkerådet som et forsøk på å holde Den norske kirke samlet. Men han påpeker at det ikke alltid er til det beste å søke kompromisser, og at et kompromissvedtak ikke er ønskelig i denne saken.
11 av de 15 medlemmene i Kirkerådet stemte for vedtaket som åpner for homofilt samlevende prester. Fire av rådets medlemmer, blant dem bispemøtets preses, biskop Olav Skjevesland, stemte for å utsette saken.

Kirkemøtet skal behandle homofili-spørsmålet og innstillingen fra Kirkerådet når Kirkemøtet samles på Øyer nord for Lillehammer 12.-17. november i år. KPK

Bildetekst:

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Nyleg var det avsluttande finalar i Salomokonkurransen i Bergen. Møre barne- og ungdomsskule vann klassen for 5.–7. trinn, medan NLM Namsos stakk av med sigeren for 8.–10. klasse.

Organisasjonen legger rollen som vaktbikkje på hyllen og vil jobbe for større enhet i kristent mediearbeid.

Både statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide mener momsregelverket for frivillige virksomheter må utvikles og bedres, men mener det er vanskelig å sette grensene.

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Copyright © Sambåndet 2017