Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

Vil se kristennorge på TV

 FRIKANALENS MULIGHET: Geir-Magnus Nyborg understreker viktigheten av at programmene holder høy kvalitet. FOTO: KPK Av Torbjørn Greipsland, KPK  Han har som generalsekretær i Familie & Medier arbeidet for at landet skulle få en slik mulighet, og er svært glad for at Stortinget har vedtatt at Frikanalen, som er tilsluttet Frivillighet Norge, skal få sende programmer […]

Av admin. Publisert 10. oktober 2007.
Geir Magnus Nyborg... 
FRIKANALENS MULIGHET: Geir-Magnus Nyborg understreker viktigheten av at programmene holder høy kvalitet. FOTO: KPK

Av Torbjørn Greipsland, KPK

 Han har som generalsekretær i Familie & Medier arbeidet for at landet skulle få en slik mulighet, og er svært glad for at Stortinget har vedtatt at Frikanalen, som er tilsluttet Frivillighet Norge, skal få sende programmer gratis via RiksTVs digitale bakkenett.
 – Trolig finnes det ikke noe lignende tilbud i noe annet land, sier Nyborg.
 Tilbudet er blitt ekstra aktuelt etter at det i fjor ble slutt på at blant andre kristne organisasjoner og menigheter kunne sende programmer på NRK2.

Vårt fremst medium
 – Det er gratis å sende programmene gjennom RiksTVs sendenett, men siden Frikanalen ikke betaler for programmene, får vel produsenten alle utgiftene og ingen inntekter?
 – Ja, det er riktig. Og kostnadene med å lage TV-program er betydelige, selv om det varierer mye etter hva slags program man lager. Men det er noe magisk ved å være på TV. Når man er på TV, legger folk merke til det. TV er vårt fremste medium når det gjelder formidling, sier Geir-Magnus Nyborg.

Betydelig engasjement
– Vil det si at du sterkt oppfordrer kristne organisasjoner og kirkesamfunn til å engasjere seg for å sende programmer på Frikanalen?
 – Ja, og flere drøfter dette. Jeg håper resultatet vil bli et betydelig engasjement, sier Nyborg, som understreker viktigheten av at programmene holder høy kvalitet..
Per i dag står bare Frikrikelig Barne- og Ungdomsunion og Norea Mediemisjon som medlemsorganisasjoner i Frikanalen av de som har en kristelig profil. Øyvind Rygg fra TV Visjon Norge er medlem av styret, mens Geir Sandvik fra Norea er varamedlem.

Det vil være Frikanalens administrasjon som fordeler sendetid for de som er interessert på samme måte som lokalradioene har gjort det for sine program. Det vil være ønskelig at programmer med kristen profil kommer på lufta til bestemte tider.

Startkapital fra departementet
På spørsmål fra KPK om Frikanalen er i rute med sitt opplegg, svarer styreleder Enst Larsen at det kritiske punkt er om kanalen får tilstrekkelig startkapital på Kulturdepartementets budsjett  for neste år. Men han regner med departementet følger opp Stortingets vedtak.

 – Er det avgjort om programmene kan sponses?
 – Kanalen skal være ikkekommersiell, men om det blir mulig å sponse programmer, vil styret avgjøre i tilfelle Kulturdepartementet i samråd med Medietilsynet åpner opp for det, sier Ernst Larsen. KPK. 
 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017