Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

– Den enkeltes valg

 FRIHET: – Bedehusfolket har full frihet i spørsmålet om medlemskap i Den norske kirke, sier generalsekretær Karl Johan Hallaråker.(FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV) Av Egill J. Danielsen – Medlemskap i Den norske kirke er ikke det viktigste spørsmålet, sier generalsekretær Karl Johan Hallaråker på vegne av ImFs hyrderåd.Hyrderådet var nylig samlet for å drøfte ImFs forhold til Den […]

Av admin. Publisert 31. oktober 2007.
  
FRIHET: – Bedehusfolket har full frihet i spørsmålet om medlemskap i Den norske kirke, sier generalsekretær Karl Johan Hallaråker.
(FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV)

Av Egill J. Danielsen

– Medlemskap i Den norske kirke er ikke det viktigste spørsmålet, sier generalsekretær Karl Johan Hallaråker på vegne av ImFs hyrderåd.
Hyrderådet var nylig samlet for å drøfte ImFs forhold til Den norske kirke etter at kirkerådet og bispeflertallet har gått inn for at homofilt samlevende kan inneha alle stillinger i kirken. Hyrderådet vedtok etter samtale med forbundsstyret og ImFs kretssekretærer, en uttalelse om kirkesituasjon som kan leses på imf.no.

Ikke virkelig kirke
I uttalelsen går det fram at ImF ikke vil gå ut med noen klar anbefaling om å melde seg ut av kirken nå. Ei heller et tydelig råd om å bli værende. Generalsekretæren begrunner det med at han ikke ser på Den norske kirke som et bibelsk trossamfunn.
– ImF ser på kirken mer som en kirkelig folkeordning enn et trossamfunn i kvalifisert bibelsk forstand. Medlemskap i denne folkeordningen legitimerer ikke vranglære i kirken, sier generalsekretæren.
Han legger til at ImF ønsker å drøfte situasjonen med ledere i andre organisasjoner før man kommer med endelige råd. – Men i en lavkirkelig sammenheng som vår, er spørsmålet om medlemskap i kirken den enkelte kristnes valg. Vi vil som organisasjon understreke den enkeltes samvittighetsfrihet i spørsmål som dette, forklarer Hallaråker.

Lokal forsamling
Derimot er ImFs hyrderåd tydelig på hva indremisjonsfolket bør prioritere:
– Lokal forsamlingsbygging på bedehuset er viktigere enn noen gang. Vi vil oppfordre til åndelig bevissthet om bedehuslivet, og hjelpe nye forsamlinger til å bygge sitt fellesskap slik man lokalt tenker det er best, understreker generalsekretæren og henviser til Håndbok for bedehuset som gir oppskriften på hvordan en bedehusforsamling bør være.
Uttalelsen fra hyrderådet slår også fast at de motstridende vurderingene i homofilispørsmålet handler om ulikt syn på Bibelens autoritet, og der vil ImF videreføre sin tydelige konservative linje.
– Samtidig som vi sier klart fra, vil vi uttrykke respekt for og omsorg for mennesker som strever med sin seksuelle orientering, understreker generalsekretæren.
ImFs hyrderåd ønsker også styrke kontakten mellom bibeltro krefter, både i lutherske kretser og i andre evangeliske sammenhenger.
– I en tid da folkeopinionen og media gjerne vil marginalisere vanlig bibeltro lære, er slike kontakter nødvendig strategi, sier Hallaråker.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017