Sambåndet

Onsdag 17. oktober 2018
RSS

Splitter ny ImF-krets

 NY KRETS: ImF region Trøndelag og Nordland ble 13. februar formelt etablert som krets i ImF. Kjell Kolbrek er styreleder og vil i tillegg fungere som administrativ kretsleder. (FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV) Av Vilhelm Viksøy   Etter ett år med interimsstyre og foreningsarbeid i Stjørdal, etablerer arbeidet seg som egen krets. Leder og ildsjel blir fortsatt Kjell Kolbrek. […]

Av admin. Publisert 5. mars 2008.
  
NY KRETS: ImF region Trøndelag og Nordland ble 13. februar formelt etablert som krets i ImF. Kjell Kolbrek er styreleder og vil i tillegg fungere som administrativ kretsleder. (FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV)

Av Vilhelm Viksøy

 

Etter ett år med interimsstyre og foreningsarbeid i Stjørdal, etablerer arbeidet seg som egen krets. Leder og ildsjel blir fortsatt Kjell Kolbrek.

– Dette er blitt et kall for meg, en nød for at Norge og Trøndelag skal vinnes for Jesus. Da trenger vi et sterkt indremisjonsarbeid, og for min del ser jeg at Indremisjonsforbundet er den organisasjon som både kan og vil målbære dette oppdraget, sier Kolbrek, som også innrømmer at det har vært en kamp å ta steget over som krets.

– Ja, tanken har vert der, er det ikke nok organisasjoner og arbeid i kristen sammenheng fra før? Det skal innrømmes at det har vært mye bønnekamp der jeg har spurt, er dette rett? Men i stillhet for Herren har dette bare blitt lagt fram for meg som et kall vi skal gå inn i, og da kan en ikke gjør annet enn å gjøre det, sier Kolbrek.

 

Store områder

Den nye kretsen ble formelt stiftet 13. februar under et ekstraordinært årsmøte. Styret består av Kjell Kolbrek, Odd Hamstad, Grete Snildalsli, Anne Grete Myraune og Nils Lines. Dette er de samme som har fungert som interimsstyre i ett år. I tillegg er forkynner Edgar Paulsen kommet med som varamedlem.

Kolbrek og de andre vet de har store utfordringer foran seg. Trøndelag og Nordland er stort og foreløpig er de én forening. Men ett sted må de begynne og planen videre er å etablere nettverk, drive forkynnelse, starte flere foreninger og kanskje egne forsamlinger. Optimismen er stor og gleden over å få være en del av ImF gir inspirasjon.

– Det er en stor trygghet og det kjennes godt og rett, sier Kolbrek, som ser veldig fram til Forsamlingskonferansen i mars.

– Ja, den gleder jeg meg til. Det skal bli godt å være sammen om forkynnelsen, men også det å treffe andre. Det skal bli godt å bare være der, bli kjent med folk og bygge nettverk, sier en inspirert kretsleder Kolbrek.

 

Gledelig

Også generalsekretær Karl Johan Hallaråker er glad for å ha ImF region Trøndelag og Nordland med på laget og at nå også formalia er på plass slik at de formelt kan etableres som en ny krets.

– Vi gleder oss over å kunne inkludere disse i ImF-familien og ønsker dem velkommen som gode medarbeidere og ressurser for misjonsoppdraget, sier Hallaråker.

– Hva betyr det for ImF at man nå formelt er etablert i et nytt geografisk område?

– Vi vil jo være en bibeltro vekkelsesbevegelse. Da er det bare positivt å kunne nå nye områder i landet.

– Noen vil kanskje si dette blir fisking i andre sine områder?

– Nei, dette handler ikke om å fiske, men om gi hjelp og støtte til grupper og personer som ber oss om det. Vi driver parallelt arbeid med andre mange steder i landet, så dette er en velkjent problemstilling

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Finansiering er på plass og grunnarbeidet i gang for den lenge planlagte ridehallen på KVS-Bygland.

Er til dømes saudiarar som har konvertert til kristendomen i løyndom, kristne, spør professor Berit Thorbjønrsrud.

Både KrF og Kristne Friskolers Forbund vil ta opp saken om kraftige kutt i statstilskuddet til naturbruksskoler.

Religiøse leiarar må slutta å seia at valdelege konfliktar ikkje har noko med religionen deira å gjera, meiner islam-forskar Martin Accad.

STATSBUDSJETTET Misjonseide KVS-Bygland og KVS-Lyngdal vil tape henholdsvis 600.000 og 2 millioner kroner i statstilskudd for 2019.

Copyright © Sambåndet 2018