Sambåndet

Fredag 23. mars 2018
RSS

– Biskopane snur opp ned

 TENKJER FEIL: Biskopane snur opp på kyrkja ned når dei kan leva med eit mangfald i læra, men ikkje evnar å å tilpassa dei kyrkjelege ordningane, meiner Karl Johan Hallaråker(FOTO:www.kirken.no) Av Ingjerd Våge – Kyrkja sine biskopar styrer etter ordningsfundamentalisme og lærepopulisme, meiner Hallaråker vidare og forklarer. – Det er læra som er einskapsbandet i […]

Av admin. Publisert 14. mars 2008.
  
TENKJER FEIL: Biskopane snur opp på kyrkja ned når dei kan leva med eit mangfald i læra, men ikkje evnar å å tilpassa dei kyrkjelege ordningane, meiner Karl Johan Hallaråker
(FOTO:www.kirken.no)


Av Ingjerd Våge

– Kyrkja sine biskopar styrer etter ordningsfundamentalisme og lærepopulisme, meiner Hallaråker vidare og forklarer.

– Det er læra som er einskapsbandet i ei luthersk kyrkje, ordningar er menneskelege og kan vera fleksible seier Den augsburgske truvedkjenninga, CA 7. Biskopane snur dette på hovudet. Dei kan visst leva godt med mange lærer, men berre ei ordning, understrekar Hallaråker.

 

Etter årets bispemøte er det no nedsett ei arbeidsgruppe som skal arbeide med tilsynsproblematikken i Den norske kyrkja. Hallaråker meiner at ei slik gruppe i utgangspunktet er positivt, men er særs lite nøgd med valet dei har gjort i forhold til kven som sit i gruppa.

– I arbeidsgruppa sit ein kvinneleg homofilliberal biskop, ein homofilliberal domprost og ein konservativ prost, skriv han.

Den konservative prosten er derimot ikkje med i den såkalla Carissimi-gruppa, dette er dei som vil ha eit alternativt tilsyn. Hallaråker meiner dette er ”direkte diskriminerande” og at biskopane her viser at dei er meir opptatt av kyrkja sine ordningar, enn kyrkja si lære.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Mens studentene på Bildøy Bibelskole er på tur, benytter fire mannfolk anledningen til å jobbe dugnad på skolen.

Resultatet av aksjon for å få økte inntekter viser at det er behov en slik innsats, mener arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF.

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Copyright © Sambåndet 2018