Sambåndet

Lørdag 21. april 2018
RSS

Treng hjelp i åndskampen

 VEKKJINGSLENGT: I 2005 husa bedehuset i Stjørdal ei vekkjing som satte djupe spor. No satsar bede-husfolket på nytt fram mot forkynnar Einar Ulsteins vitjing i oktober. (FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV) Av Øystein Lid I Torgveien 13, Stjørdal sentrum, ligg eit bedehus. År etter år har ein liten, men trufast gjeng samla seg der – kvar måndag klokka 20 […]

Av admin. Publisert 25. september 2008.
  
VEKKJINGSLENGT: I 2005 husa bedehuset i Stjørdal ei vekkjing som satte djupe spor. No satsar bede-husfolket på nytt fram mot forkynnar Einar Ulsteins vitjing i oktober. (FOTO:SAMBÅNDET/ARKIV)

Av Øystein Lid

I Torgveien 13, Stjørdal sentrum, ligg eit bedehus. År etter år har ein liten, men trufast gjeng samla seg der – kvar måndag klokka 20 – for å søkja Herren. Då Marit og Irene kom til byen i 2005 braut det ut vekkjing i den elles fredelege byen. Songevangelistane ville ikkje ta æra for det som skjedde: «Denne vekkjinga er eit resultat av at mange kristne har sådd ordet og vore uthaldande i bøn i lang, lang tid», sa dei.

Guds klokke
Etter ei tid med fullt bedehus og mange frelste, vart den heilt nye ImF-krinsen Trøndelag og Nordland stifta våren 2008, som eit ledd i å fordøya vekkjinga. Og no er tida komen for ein ny offensiv. Den fyrste helga i oktober kjem Einar Ulstein til byen.

– Me er i forventing og bøn, seier Kjell Kolbrek. Han er ein av dei som fast møter opp på bedehuset kvar måndag.

– Me ber om at Herren må senda vekkjing, og at han må begynna med oss. Guds klokke slår snart 12, så no tek det til å hasta.

Åndskamp 

Dei kristne i Stjørdal gjer alt dei kan for å reklamera for møtekampanjen, og få folk til bedehuset. Dei har kontaktar i lokalavisa, dei annonserer, og nyttar radiostasjonen Budstikka aktivt. Men viktigast av alt er bøna. 
– Me har så tru på bøn. Men det er ein åndskamp. Når me stod i vekkjinga i 2005 merka me at det var «ein annan ein» som sto i mot oss. I gamal tid sa dei at når det kakka på veggane så var vekkelsen der, for då var det nokon som prøvde å øydeleggja. 

 

Be for oss
Det er ein kamp som den vesle flokken i Stjørdal ikkje kan greia åleine. Difor er det fyrst og fremst menn og kvinner som kan stå saman med dei i bøn Kolbrek etterlyser før kampanjen i oktober.

– Eg vil minna bønnefolket om å stå saman med oss. Me er den yngste krinsen i ImF, og me håpar at mange vil vera med og dela visjonen vår saman med oss.

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

På tre år har søkningen til misjonseide NLA Høgskolen i Samordna opptak økt med 100 prosent.

Styret for Indremisjonsforbundet sender sine gratulasjoner på Israels nasjonaldag, som i år også markerer 70-årsdagen for gjenopprettelsen av staten Israel.

Kristne friskoler har ubevisst bidratt til redusert kristendomskunnskap, mener professor Njål Skrunes ved NLA Høgskolen Bergen.

Open Air Campaigners savner at flere går sammen med dem om gateevangelisering.

Dugnadsinnsats tilsvarende tre og et halvt årsverk ligger bak helgens innvielse av nye Frikstad bedehus.

Copyright © Sambåndet 2018