Sambåndet

Mandag 19. mars 2018
RSS

– Bibelcampen blir endå betre

Av Øystein Lid Kenneth Foss fortel at dei positive tilbakemeldingane frå foreldre og deltakarar på Ungdomscampen og Kidz Camp skuldast ei kraftig nivåheving som tok til for to år sidan, og vart vidareført i år. Men Foss og dei andre leiarane i ImF-UNG er opptekne av at dette ikkje må verta ei kvilepute. Dei har […]

Av admin. Publisert 28. september 2008.

 

Av Øystein Lid

Kenneth Foss fortel at dei positive tilbakemeldingane frå foreldre og deltakarar på Ungdomscampen og Kidz Camp skuldast ei kraftig nivåheving som tok til for to år sidan, og vart vidareført i år.

Men Foss og dei andre leiarane i ImF-UNG er opptekne av at dette ikkje må verta ei kvilepute. Dei har i staden bestemt seg for å gjera det endå betre. Frå nyttår av trer difor Edvard Thormodsæter inn i 20 prosent stilling som tenåringskonsulent med ansvar for ungdomscampen 2009. Han tek over etter Thore Søvik som var tilsett i 10 prosent. Lisbeth Hjortland får ansvaret for Kidz Camp, der det også har funne stad ei kvalitetsheving.
– Me befinn oss i ein veldig god situasjon, men samstundes gjeld det å halda nivået oppe. Og no føler me at me har fått veldig gode folk på plass som kan greia den jobben, seier Foss.

Fornyingsprosess
Lisbeth Hjortland samstemmer i at utfordringa ligg i å vidareføra eit allereie godt arbeid.
– Me må vera i ein kontinuerleg prosess av fornying. Korleis kan me greia å gjera Kidz Camp endå betre? spør Hjortland. Planlegginga vert det aller viktigaste; og allereie no tek planane form. Andakt, kulisser, utveljing av songar – alt må vera på plass i god tid i førevegen. Kvalitetshevinga som har funne stad er også avhengig av at talet på leiarar under Kidz Camp er dobla, frå seks til tolv.

Saka held fram under biletet

  
PRIMUS MOTOR: Lisbeth Hjortland, alias Loffen, er oppteken av å gjera den populære Kidz Camp på Lyngdal Bibelcamp endå betre. Planlegginga er alt i gong. FOTO: VILHELM VIKSØY

Oase
Den ferske ImF-UNG-tilsette Edvard Thormodsæter seier til Sambåndet at han ynskjer å styrka bibelpreget på Ungdomscampen.
– Sommaren har lett for å bli ei turketid. Eg håpar å vera med på å gjera sommaren til ein oase i staden, seier Thormodsæter som også reiser rundt som forkynnar for ImF i haust.
– Eg vil at ungdomscampen også skal bli ein bibelcamp, at me også kan skriva under på visjonen som gjeld for Bibelcampen. Det skal ikkje berre vera ferie, men også åndeleg påfyll, undervising og møte mellom kristne ungdommar, seier han.

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Det kan være sunt å kjenne på moralsk skam, og denne positive siden av skam kommer ikke fram i NRK-serien med samme navn, mener fagfolk.

Vik bedehusforening har vedtatt å opprette forsamling i 2019.

Copyright © Sambåndet 2018