Sambåndet

Søndag 30. april 2017
RSS

Rådsmøtet gjekk inn for «Den tredje vegen»

 STOR SEMJE: Det var ingen i rådsmøtet som protesterte på at ImF bør gå i retning av trussamfunn.(FOTO: EGILL J. DANIELSEN) Av Øystein Lid «Den tredje vegen» vert ho kalla, løysinga på det kyrkjerettslege spørsmålet som ImF går inn for. Ho går ut på at enkeltpersonar, men også forsamlingar får høve til å knyta seg […]

Av admin. Publisert 23. november 2008.
  
STOR SEMJE: Det var ingen i rådsmøtet som protesterte på at ImF bør gå i retning av trussamfunn.
(FOTO: EGILL J. DANIELSEN)

Av Øystein Lid

«Den tredje vegen» vert ho kalla, løysinga på det kyrkjerettslege spørsmålet som ImF går inn for. Ho går ut på at enkeltpersonar, men også forsamlingar får høve til å knyta seg kyrkjerettsleg til ImF via eit landsdekkjande register. Rådsmøtet som vert halde på Bildøy siste helga, gjekk einstemmig inn for løysinga.

Med bakgrunn i at ImF sitt årsmøte i 2001 opna lovene for at trussamfunn kan verte medlemmer i organisasjonen, meiner generalsekretær Karl Johan Hallaråker at rådsmøtet sitt vedtak i praksis er den endelege godkjenninga.

– Vi treng ikkje vente til generalforsamlinga til sommaren. Men det er klart at dette er eit stort prosjekt som vil krevje tid å gjennomføre, seier Hallaråker. 

Bakgrunnen
Etter at Den norske kyrkja i 2007 tok nok eit steg i retning av å gjera vranglære til doktrine, har ImF registrert at fleire av deira medlemmer har meldt seg ut or kyrkja i protest. Ein del av desse har uttrykt ynskje om å ha ei kyrkjeleg tilknyting til ImF. Fleire Imf-bedehus og forsamlingar har dessutan opplevd ei auke i førespurnader om tradisjonelt kyrkjelege handlingar som dåp, konfirmasjon og vigsel utført på bedehuset. Det er desse rådsmøtet si tilråding no kjem i møte.

Lite usemje
Det rådsmøtet formelt gav si tilslutning til vart uttrykt i fire punkt.
a. Imf ønskjer å utverka at dei misjonsvener som ønskjer det, kan få kyrkjerettsleg tilknyting til organisasjon på dertil eigna måte.
b. Imf vil signalisera at alle som ønskjer det skal møta tilbod om kyrkjelege handlingar og nådemiddelforvalting kvar dei enn bur i landet, og uavhengig av om dei bur nær ei ImF-forsamling/ foreining.
c. Dette tilbodet gjeld dåp, nattverd, konfirmasjon, forbønn for vigde (eventuelt vigsel) og gravferd.
d. ImF har formelt alt på plass i Håndbok for bedehuset, men er open for å revidera dette for å få til løysingar med andre (som til dømes NLM).

Det var lite usemje å spora blant dei med stemmerett på rådsmøtet angåande desse fire punkta, men det vart sagt at ein hadde resten av alfabetet på seg til å ordna opp i det som i framhaldet treng å vedtakast.  

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Nyleg var det avsluttande finalar i Salomokonkurransen i Bergen. Møre barne- og ungdomsskule vann klassen for 5.–7. trinn, medan NLM Namsos stakk av med sigeren for 8.–10. klasse.

Organisasjonen legger rollen som vaktbikkje på hyllen og vil jobbe for større enhet i kristent mediearbeid.

Både statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide mener momsregelverket for frivillige virksomheter må utvikles og bedres, men mener det er vanskelig å sette grensene.

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Copyright © Sambåndet 2017