Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Kirkestrid i Møre og Romsdal

 I KIRKESTRID: Kretssekretær i Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon har stengt leirstedet for den lokale sognepresten.(FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV) Av Egill J. Danielsen Den tilspissede situasjonen har bakgrunn i sogneprest Sindre Stabell Kuløs homoliberale syn. Han forfekter at homofile skal kunne fungere som prester og støtter også den nye ekteskapsloven for homofile. Kretssekretær Arild […]

Av admin. Publisert 1. desember 2008.
  
I KIRKESTRID: Kretssekretær i Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon har stengt leirstedet for den lokale sognepresten.
(FOTO: SAMBÅNDET/ARKIV)

Av Egill J. Danielsen

Den tilspissede situasjonen har bakgrunn i sogneprest Sindre Stabell Kuløs homoliberale syn. Han forfekter at homofile skal kunne fungere som prester og støtter også den nye ekteskapsloven for homofile.
Kretssekretær Arild Ove Halås i Normøre og Romsdal Indremisjon har markert kretsens syn i media.
– Det er visse spørsmål i den kristne tro som er så viktige for oss, for eksempel dette homofilispørsmålet, at vi må få trekke noen grenser og sikre oss at det som skjer på vårt leirsted er noe vi kan stå bak, sier Halås.

Ikke tillit
Halås viser til homofilispørsmålet og sier at de ikke kan leie ut leirstedet til en konfirmasjonsprest som har en teologisk linje som de ikke har tillit til, og som kanskje vil forkynne noe som er i strid med det Indremisjonen mener. Kretssekretæren oppfordrer også folk til å la være å gå på gudstjenestene til sognepresten i Bud.

Han får full støtte fra ImFs generalsekretær, Karl Johan Hallaråker:

– Vi har gjort det klart at ImF ikke vil samarbeide med homofililiberale prester, eller prester som forfekter andre klart bibelstridige standpunkt. Jeg synes det er underlig når man opptrer med overraskelse over vår holdning. I beste fall er denne overraskelsen falsk tale. Faktum er at denne presten kjente holdningen til Indremisjonen før han kom til Bud i juli. Det var ingen overraskelse at han ikke ville bli møtt med åpne armer, sier Hallaråker.

Generalsekretæren legger til at ImF gjerne stiller opp til samtale med presten om det er aktuelt.
– Men vi kan ikke tilrå folk til å gå til gudstjeneste der man møter bibelstridig forkynnelse og undervisning. Gudstjenesten skal nemleg ikke være dialogmøte, men nådemidlene i funksjon, understreker Hallaråker.

– Dumt og trist
Sogneprest Sindre Stabell Kulø sier selv at det er dumt at indremisjonskretsen ikke vil samarbeide.
– Jeg synes dette er trist fordi det betyr at habile leietakere som har lyst til å drive barne- og ungdomsarbeid i kristen regi blir avskåret fra å leie et slikt sted. Det er dumt at det får slike utslag, sier Stabell Kulø. 

.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017