Sambåndet

Fredag 23. mars 2018
RSS

NLA-høgskolane blir slått saman

 SAMANSLÅING: Studentrepresentantane Maria Johnsen (NLA Lærerhøgskolen)og Fredrik Stormark (NLA Høgskolen) saman med rektorane Bjarne Kvam (t.h.) og Egil Morland (nr. 2 f.v.). FOTO: MARIT HOMMEDAL/KPK. Frå 1. januar 2010 blir  høgskolane slått saman, men ei samlokalisering blir ikkje aktuell i første omgang. Det vil bli arbeidd vidare med tanke på å finne ei eigna lokalisering […]

Av admin. Publisert 16. april 2009.
  
SAMANSLÅING: Studentrepresentantane Maria Johnsen (NLA Lærerhøgskolen)og Fredrik Stormark (NLA Høgskolen) saman med rektorane Bjarne Kvam (t.h.) og Egil Morland (nr. 2 f.v.). FOTO: MARIT HOMMEDAL/KPK.

Frå 1. januar 2010 blir  høgskolane slått saman, men ei samlokalisering blir ikkje aktuell i første omgang. Det vil bli arbeidd vidare med tanke på å finne ei eigna lokalisering som kan romme begge skolane.

– Universitets- og høgskolesektoren er i endring i retning av større og meir slagkraftige institusjonar. Eit fusjonert NLA er eit signal om at tida er moden for ei ny gjennomtenking av kva for rolle kristne høgskolar kan og bør spele på denne arenaen i notid og framtid. Ein fusjon tvingar oss til å klargjere vegval og strategi. Det kan vere smerteleg, men og vere med å fornye kall og teneste, seier rektor Bjarne Kvam ved NLA Lærerhøgskolen i ein kommentar.

Kollegaen hans, Egil Morland ved NLA-høgskolen, kommenterer fusjonsvedtaket slik:
– I og for seg er det inga stor sak at NLA fusjonerer med NLA. Likevel er det viktig at dette skjer. Dersom vi skal sette sjøbein mot framtida, treng vi eit større studentgrunnlag og eit breiare fagleg tilbod. Det kan dei to skolane gi kvarandre. Saman blir vi sterkare, men høvet må brukast positivt og kreativt. Vi går ingen radikalt ny veg med dette. Tvert imot er det slik vi trur at vi best kan realisere visjonen bak NLA. Vi vil at kristen tru og tanke skal få prege alle delar av samfunnet også i dei turbulente tidene vi no ser konturane av, seier Morland.

Dei to NLA-høgskolane (NLA Høgskolen og NLA Lærerhøgskolen) har ca. 1400 studentar og 120 tilsette. Samla budsjett for inneverande år (2009) er på vel 100 millionar kroner.
Den ”nye”  NLA-høgskolen er eigd  av seks organisasjonar innan Den norske kyrkja. (Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Norsk Søndagsskoleforbund og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag). KPK

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Mens studentene på Bildøy Bibelskole er på tur, benytter fire mannfolk anledningen til å jobbe dugnad på skolen.

Resultatet av aksjon for å få økte inntekter viser at det er behov en slik innsats, mener arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF.

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Copyright © Sambåndet 2018