Sambåndet

Søndag 30. april 2017
RSS

NLA-høgskolane blir slått saman

 SAMANSLÅING: Studentrepresentantane Maria Johnsen (NLA Lærerhøgskolen)og Fredrik Stormark (NLA Høgskolen) saman med rektorane Bjarne Kvam (t.h.) og Egil Morland (nr. 2 f.v.). FOTO: MARIT HOMMEDAL/KPK. Frå 1. januar 2010 blir  høgskolane slått saman, men ei samlokalisering blir ikkje aktuell i første omgang. Det vil bli arbeidd vidare med tanke på å finne ei eigna lokalisering […]

Av admin. Publisert 16. april 2009.
  
SAMANSLÅING: Studentrepresentantane Maria Johnsen (NLA Lærerhøgskolen)og Fredrik Stormark (NLA Høgskolen) saman med rektorane Bjarne Kvam (t.h.) og Egil Morland (nr. 2 f.v.). FOTO: MARIT HOMMEDAL/KPK.

Frå 1. januar 2010 blir  høgskolane slått saman, men ei samlokalisering blir ikkje aktuell i første omgang. Det vil bli arbeidd vidare med tanke på å finne ei eigna lokalisering som kan romme begge skolane.

– Universitets- og høgskolesektoren er i endring i retning av større og meir slagkraftige institusjonar. Eit fusjonert NLA er eit signal om at tida er moden for ei ny gjennomtenking av kva for rolle kristne høgskolar kan og bør spele på denne arenaen i notid og framtid. Ein fusjon tvingar oss til å klargjere vegval og strategi. Det kan vere smerteleg, men og vere med å fornye kall og teneste, seier rektor Bjarne Kvam ved NLA Lærerhøgskolen i ein kommentar.

Kollegaen hans, Egil Morland ved NLA-høgskolen, kommenterer fusjonsvedtaket slik:
– I og for seg er det inga stor sak at NLA fusjonerer med NLA. Likevel er det viktig at dette skjer. Dersom vi skal sette sjøbein mot framtida, treng vi eit større studentgrunnlag og eit breiare fagleg tilbod. Det kan dei to skolane gi kvarandre. Saman blir vi sterkare, men høvet må brukast positivt og kreativt. Vi går ingen radikalt ny veg med dette. Tvert imot er det slik vi trur at vi best kan realisere visjonen bak NLA. Vi vil at kristen tru og tanke skal få prege alle delar av samfunnet også i dei turbulente tidene vi no ser konturane av, seier Morland.

Dei to NLA-høgskolane (NLA Høgskolen og NLA Lærerhøgskolen) har ca. 1400 studentar og 120 tilsette. Samla budsjett for inneverande år (2009) er på vel 100 millionar kroner.
Den ”nye”  NLA-høgskolen er eigd  av seks organisasjonar innan Den norske kyrkja. (Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Norsk Søndagsskoleforbund og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag). KPK

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Nyleg var det avsluttande finalar i Salomokonkurransen i Bergen. Møre barne- og ungdomsskule vann klassen for 5.–7. trinn, medan NLM Namsos stakk av med sigeren for 8.–10. klasse.

Organisasjonen legger rollen som vaktbikkje på hyllen og vil jobbe for større enhet i kristent mediearbeid.

Både statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide mener momsregelverket for frivillige virksomheter må utvikles og bedres, men mener det er vanskelig å sette grensene.

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Copyright © Sambåndet 2017