Sambåndet

Onsdag 20. september 2017
RSS

Kretsfusjon i sør

 FUSJONEN I BOKS: Harald Skregelid, Nils Nilsen, Bjørn Reidar Sandvik og tore Haughom diskuterer dagens agenda under det ekstraordinære kretsårsmøtet i Flekkefjord Indremisjonskrets. (FOTO:FLEKKEFJORD INDREMISJON)   Vilhelm Viksøy Dette er klart etter at årsmøtet i Sørlandets indremisjonskrets på sitt årsmøte lørdag 18. april med 50 mot 5 stemmer vedtok å slå seg sammen med Flekkefjord. […]

Av admin. Publisert 28. april 2009.
  
FUSJONEN I BOKS: Harald Skregelid, Nils Nilsen, Bjørn Reidar Sandvik og tore Haughom diskuterer dagens agenda under det ekstraordinære kretsårsmøtet i Flekkefjord Indremisjonskrets.
(FOTO:FLEKKEFJORD INDREMISJON)

 

Vilhelm Viksøy

Dette er klart etter at årsmøtet i Sørlandets indremisjonskrets på sitt årsmøte lørdag 18. april med 50 mot 5 stemmer vedtok å slå seg sammen med Flekkefjord. Samme dag vedtok Flekkefjord på et ekstraordinært årsmøte det samme, uten motstemmer.

Andre runde.

Vedtaket i år kommer to år etter at Sørlandets indremisjonskrets sa nei til et lignende forslag.
– Årsmøtet den gang kom inn på et feil spor. Det ble for mye debatt om kvinners plass og funksjon i kretsstyret. Man trodde Flekkefjord hadde en annen tanke om dette enn det Sørlandet hadde, selv om vi egentlig tenker ganske likt. Men nå er disse misforståelsene oppklart, sier administrasjonsleder Ole Kristian Øydna i Sørlandets indremisjonskrets. Da saken ble tatt opp igjen i fjor, fi kk kretsstyret mandat til å utarbeide videre planer for sammenslåing. Gjennom hele året har det vært arbeidet grundig og regelmessig med saken, og det var derfor ingen stor overraskelse at sammenslåingen ble en realitet. Foreløpig er stemningen god.
– Jeg har ikke hørt noe negativt ennå, men det har vært tydelige røster i forkant som har talt klart om at dette ikke er riktig. De kan nok komme til å gi uttrykk for dette i ettertid også, og kanskje vil noen holde seg borte fra kretsens arbeid, erkjenner Øydna.

Forkynnerarbeid.

De viktigste argumentene mot en fusjon denne gang var frykten for at den nye kretsen blir for stor og at identiteten skulle bli svekket.
– Og en sammenslåing i seg selv er jo litt nifst for noen. Bare det å skifte navn, kan for mange være utfordrende, sier Øydna. Bjørg S. Lilledrange i Flekkefjord Indremisjonskrets beskriver fusjonsarbeidet som en sunn modningsprosess. Det har vært noen skjær i sjøen undervegs, men nå ser de framover med opti-misme. Særlig er de glade for at dette kan løse ut mer midler til forkynnervirksomhet, som er et av hovedmålene med hele fusjonen.
– Vi har ikke hatt egne forkynnere i kretsen de siste årene. Det er jo det vi er til for, så nå håper vi på mer forkynnervirksomhet også i vest, sier Lilledrange.

Oppsigelser. Hvem av de ansatte som blir med videre er foreløpig ikke avklart. Det skal det nye kretsstyret ta stilling til. – Men alle ansatte er løst fra sine stillinger så styret står helt fritt, sier Øydna, som heller ikke har noen garanti om å bli med videre som kretsleder. Det som er klart er at begge leirstedene, Aundastrand og Kvinatun, drives videre og at kretskontoret blir plassert på Audnastrand.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Bygda Hellevik i Fjaler kommune har vært uten skole siden 2006. Nå blir det kanskje skole i bygda igjen.

Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon blir ny medarbeider i Sunnmøre Indremisjon fra høsten 2018.

Monica Pollestad er ny barnearbeider, og Per Åge Berge er ny forkynner i ImF Rogaland.

Hadde den tiltalte etter knivstikkingen på KVS-Bygland vært fire måneder eldre da ugjerningen skjedde, kunne han fått nesten dobbelt så lang straff.

Talar av dei mest kjende forkynnarane i Norge dei siste 50 åra blir no gjort tilgjengelege for alle.

Copyright © Sambåndet 2017