Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

Familie & Medier får ny generalsekretær

Øystein Lid Hammerstad fekk tilbodet om stillinga etter førespurnad frå styret i Familie & Medier (FOM) tysdags kveld. Den avtroppande generalsekretæren, Geir Magnus Nyborg (58), fråtrer offisielt 31. juli og går inn i stillinga som prorektor og førsteamanuensis ved Mediehøgskolen Gimlekollen. – Eg trur eg kjem til å takka ja til stillinga, sa Bjørn Olav […]

Av admin. Publisert 29. april 2009.

Øystein Lid

Hammerstad fekk tilbodet om stillinga etter førespurnad frå styret i Familie & Medier (FOM) tysdags kveld. Den avtroppande generalsekretæren, Geir Magnus Nyborg (58), fråtrer offisielt 31. juli og går inn i stillinga som prorektor og førsteamanuensis ved Mediehøgskolen Gimlekollen.

– Eg trur eg kjem til å takka ja til stillinga, sa Bjørn Olav Hammerstad til Vårt Land etter at styret i FOM hadde sagt sitt. Han har erfaring som informasjonssjef i Levende Ord Bibelsenter Bergen, der han også jobba som bibelskulerektor i ein periode. Det siste året har Hammerstad jobba som rådgivar i FOM, kombinert med studier i Retorikk.

Utlysing likevel

Viss han endeleg takkar ja til jobbtilbodet, skal stillinga likevel lysast ut. I utlysingsperioden vil Hammerstad fungera som dagleg leiar fram til 1. august. Hammerstad vil også søka på stillinga som generalsekretær

– Eg har jobba i Familie & Medier i start eitt år, og eg vil halda fram med den jobben eg har gjort, kommenterer Hammerstad.

  

NY GENERAL: Bjørn Olav Hammerstad (35) tar etter alt å dømma over som generalsekretær i Familie & Medier. (FOTO:ØYSTEIN LID)

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017