Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

– Salmesjangeren står for fall

 KIRKELIG FORNYELSE: BPå Arbeiderdagene til Kirkelig Fornyelse deltok Trond Kverno (t.v.) med foredrag om kirkelig musikk og spiritualitet. (FOTO:ØYSTEIN LID/SAMBÅNDET) Av: Øystein Lid – For nokre år sidan feira me 100-års jubileet for Elias Blix sin død. I år feirar dei jubileet for hans åndelege død, ved å fjerna halvparten av salmane hans frå salmeboka, […]

Av admin. Publisert 26. mai 2009.
  
KIRKELIG FORNYELSE: BPå Arbeiderdagene til Kirkelig Fornyelse deltok Trond Kverno (t.v.) med foredrag om kirkelig musikk og spiritualitet. (FOTO:ØYSTEIN LID/SAMBÅNDET)

Av: Øystein Lid

– For nokre år sidan feira me 100-års jubileet for Elias Blix sin død. I år feirar dei jubileet for hans åndelege død, ved å fjerna halvparten av salmane hans frå salmeboka, sa kyrkjekomponisten Trond Kverno til tilhøyrarane på Kirkelig Fornyelse sine Arbeiderdager i Centrumskirken i Bergen.

I forslaget til ny salmebok, som skal vera ferdigstilt i 2010, har Brorson, Støylen, Grundtvig og Elias Blix i fleire tilfelle måtta vika for moderne lovsongar av typen «Lord I lift your Name on High» og «Alt for Jesu fot jeg legger». På den andre sida har viser som «Nå har vi vaska gølvet» og ein sommarsong frå Emil i Lønneberget vorte foreslått.

Eg-og-du-relasjonen
– Ein del av tekstane i forslaget understrekar problemet Den norske kyrkja har i dag, at ein erstattar «oss saman framfor Guds og Lammets trone» med «eg-du-relasjonen», hevdar Kverno om utviklinga. Han har tidlegare stått sentral i forarbeidet til utgjevinga av Norsk Salmebok 1985, der han sjølv er representert med 23 melodiar. I tillegg er han mannen bak fleire av tonane til den noverande høgmesseliturgien i Den norske kyrkja.

– Eg underviser på Noregs Musikkhøgskule, og der har me no lagt til sides vårt normale pensum, til fordel for høyringsutkastet frå Den norske kyrkja. Mine studentar er nettopp i den aldersgruppa som endringsforslaga er meint å skulla treffa. Om ikkje lenge kjem me til å koma med ei uttaling om dette, sa Kverno, og la til at spesielt nynorsk-menigheiter burde fylgja nøye med på kva som er i ferd med å skje.

Eplemos og Barnebæsj
Etter Kverno sitt føredrag vart det opna for spørsmål frå salen. Residerande kapellan Ketil Nødtvedt i Sælen menighet spurte professoren om han ikkje kunne tenkja seg at det fins folk med annan musikksmak og andre referanserammer enn han sjølv med omsyn til salmebokutkastet. Kverno kvitterte at «til det har eg eit kort svar: ein må vita skilnaden på eplemos og barnebæsj», til ålmenn lått frå salen.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017