Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Oppdatert med video: Ljønes ny ImF-formann

 ØST SKAL LEDE VEST: Sverre Dag Ljønes (60) er valgt som formann i ImF for de neste to årene. (FOTO: EGILL J. DANIELSEN) Av Egill J. Danielsen Med 62 prosent av stemmene valgte ImFs generalforsamling i Molde Sverre Dag Ljønes (60) som formann, fredag. Motkandidaten Reidar Røyland fikk 38 prosent av stemmene. Som en kommentar til […]

Av admin. Publisert 25. juli 2009.
  
ØST SKAL LEDE VEST: Sverre Dag Ljønes (60) er valgt som formann i ImF for de neste to årene.
(FOTO: EGILL J. DANIELSEN)

Av Egill J. Danielsen

Med 62 prosent av stemmene valgte ImFs generalforsamling i Molde Sverre Dag Ljønes (60) som formann, fredag. Motkandidaten Reidar Røyland fikk 38 prosent av stemmene.

Som en kommentar til at han som østlending blir formann i gamle «Vestlandske» sier Ljønes følgende:

– Det er ni år siden navnet «Vestlanske» ble tatt av programmet. Siden da har ImF satset på andre deler av landet, og Trøndelag og Nordland krets er allerede etablert. Organisasjonen er ikke bundet til Vestlandet lenger.

Ifølge Ljønes betyr ikke dette at man i morgen skal lage foreninger overalt i Nordland og på Østlandet. Men betyr at de som kjenner seg igjen i organisasjonens vektlegging skal kunne slutte seg til ImF selv om de bor i Trøndelag, Nordland eller på Østlandet. Når det gjelder nettopp den teologiske vektleggingen, understreker Ljønes at han vil videreføre ImFs arv:

– Jeg vil legge vekt på bibeltroskap, og at vi skal være en organisasjon som satser på Guds Ord.

Ljønes er gift med Randi, har tre voksne barn og kommer fra Gjerdrum utenfor Oslo. Til daglig er han sivilingeniør i Telenor, og har sin arbeidsplass på Fornebu.

Totalt ble det avgitt 298 stemmer under formannsvalget. Av disse fikk Ljønes 185, mens Røyland fikk 113. Ingen stemmer var blanke.


VIDEO: (VILHELM VIKSØY)

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017