Sambåndet

Fredag 23. mars 2018
RSS

Ny ledergruppe i ImF

 FIRKLØVER: Den nye ledergruppen i ImF består av f.v: Erik Furnes, Kenneth Foss, Anja U. Heggen og Torgeir Hauge. (FOTO:VILHELM VIKSØY) Av Egill J. Danielsen Den nye ledergruppen i ImF består av medieleder Torgeir Hauge, administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen, daglig leder i ImF-Ung, Kenneth Foss, foruten generalsekretær Erik Furnes.– Jeg er veldig glad vi nå […]

Av admin. Publisert 1. desember 2009.
  
FIRKLØVER: Den nye ledergruppen i ImF består av f.v: Erik Furnes, Kenneth Foss, Anja U. Heggen og Torgeir Hauge. (FOTO:VILHELM VIKSØY)

Av Egill J. Danielsen

Den nye ledergruppen i ImF består av medieleder Torgeir Hauge, administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen, daglig leder i ImF-Ung, Kenneth Foss, foruten generalsekretær Erik Furnes.
– Jeg er veldig glad vi nå har fått dette på plass og nyheten har også blitt svært godt mottatt utenfor huset, sier Erik Furnes, som understreker at i praksis betyr dette også en nedbemanning for å møte de økonomiske utfordringene.

Ungt team
Det nye lederteamet er et ungt team, med en snittalder på 36 år.
– Jeg håper det medfører fornyelse i arbeidet, og at vi blir i stand til å møte generasjonene som kommer, med evangeliet gjennom vårt virke, sier Erik Furnes.
De fire tilhører alle den utskjelte mellomgenerasjonen – som ofte glimrer med sitt fravær på bedehuset.

– Hva vil dere gjøre for at ungdommene ikke forsvinner ut av fellesskapet når de blir voksne?
– Vi vil legge vekt på også å bygge relasjoner til mellomgenerasjonen. Det betyr å tilrettelegge forsamlingene også for dem. Ungdom samler ungdom og da kan det bli for små forhold for noen på hjemplassen slik at de søker til større forsamlinger, sier Anja.
Erik skyter inn:
– Det viktigste er selvsagt at de blir bevart i troen, og alle må stå fritt til å velge den forsamlingen eller menigheten de vil. Men vi kan kanskje bli bedre til å skape en virkelighet som disse unge voksne kan trives i for dem som kommer hjem etter endt studietid.

Forandring som livsstil
Torgeir mener Indremisjonen kan bli bedre på å være i kontinuerlig forandring:
– Alt levende er i utvikling. Vi må være kontinuerlig evaluerende på hva som fungerer og ikke fungerer. Dermed kan forandring bli en del av livsstilen. Det er helt avgjørende for å være relevante i menneskers liv i vår tid.
Generalsekretær Erik understreker at gruppen har stor respekt for generasjonene som har gått foran og viser til tidligere generalsekretær Karl Johan Hallaråkers slagord; «røtter og fornyelse».
– Det ligger mye visdom i dette uttrykket. Kunsten blir å aktualisere det, å leve det ut i praksis. Det blir en av våre viktigste utfordringer.

To helt nye
Gruppens to nyeste medlemmer er Anja og Torgeir. Anja kommer fra stillingen som markedskonsulent for ImF og Sambåndet, og startet i arbeidet som administrasjonsleder 1. november. Hun overtar etter Haakon Georg Moe som var økonomi- og administrasjonsleder. Stillingen er i dag splittet i administrasjonsleder og økonomileder. Edith Molland tar over økonomilederansvaret, men skal ikke delta fast i ledergruppen.

Torgeir er i dag ansatt i nettevangeliseringsprosjektet «omGud.net», og tar til som medieleder i ImF fra 1. januar. Stillingen som medieleder har stått ledig siden Kjell Hauan sluttet for tre år siden. Egill J. Danielsen har fungert som konstituert avdelingsleder på medieavdelingen i ImF i denne perioden. Han fortsetter som redaksjonsleder i Sambåndet ogwww.sambandet.no

Kenneth Foss utgjør ledergruppens kontinuitet som mangeårig ImF-Ung leder. Erik Furnes har fungert som generalsekretær siden i sommer, da han kom fra stillingen som kretssekretær i Sunnmøre Indremisjon.

 

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Mens studentene på Bildøy Bibelskole er på tur, benytter fire mannfolk anledningen til å jobbe dugnad på skolen.

Resultatet av aksjon for å få økte inntekter viser at det er behov en slik innsats, mener arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF.

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Copyright © Sambåndet 2018