Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Krever frihet i ansettelser

 ØNSKER FRIHET: Flere kristenledere var samlet for å overrekke en felles uttalelse om Stortingets arbeid med Arbeidsmiljølovens unntaksbestemmelser for trosbaserte virksomheter. Fra venstre: Generalsekretær Torgeir Flateby i KFF, direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet, generalsekretær Ørnulf Steen i Norges Kristne Råd og leder Gunn Karin Gjul i Stortingets familie- og kulturkomité.(FOTO:Anders A. Aanensen, KPK) Tekst Anders […]

Av admin. Publisert 4. februar 2010.
  
ØNSKER FRIHET: Flere kristenledere var samlet for å overrekke en felles uttalelse om Stortingets arbeid med Arbeidsmiljølovens unntaksbestemmelser for trosbaserte virksomheter. Fra venstre: Generalsekretær Torgeir Flateby i KFF, direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet, generalsekretær Ørnulf Steen i Norges Kristne Råd og leder Gunn Karin Gjul i Stortingets familie- og kulturkomité.(FOTO:Anders A. Aanensen, KPK)

Tekst Anders A. Aanensen, KPK

Onsdag fikk lederen i Stortingets familie- og kulturkomité, Gunn Karin Gjul (Ap), en uttalelse til komiteens arbeid med unntaksbestemmelsene i blant annet arbeidsmiljøloven og likestillingsloven. Den skal omfatte forbud mot diskriminering av homofile og kvinner i trossamfunn.

Religionsfrihet
Til stede var direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet, generalsekretær Ørnulf Steen i Norges Kristne Råd, generalsekretær Torgeir Flateby i Kristne Friskolers Forbund og styreleder Rolf Kjøde i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) som overleverte uttalelsen.
– Dette er viktig med bakgrunn i prinsippet om religionsfrihet. Vi vil at organisasjonene selv skal kunne avgjøre hva som er saklige begrunnelser for å gjøre unntak, sier Kjøde som var initiativtaker til en felles uttalelse.

Gunn Karin Gjul kunne ikke gi noen løfter, men lovet å ta uttalelsen med i arbeidet i en endelig innstilling til lovendring.
– Klart at det er slagkraftig når store deler av kristen-Norge samler seg om en uttalelse. Så vidt jeg forstår støtter de lovendringen, men vil ha klarhet i hva som blir omfattet av den. Det spesielle i behandlingen av denne bestemmelsen er at to grunnleggende menneskerettigheter står mot hverandre: Trosfriheten og rett til å ikke bli diskriminert, sier Gjul.

Få tilfeller
Torgeir Flateby påpekte i samtalen at lovteksten slik den foreligger nå eksplisitt betyr at loven vil omfatte kristne skoler som skal ansette matematikklærere.
– Men samtidig har den samme læreren ansvar for blant annet morgensamlinger med kristent budskap, sa Flateby.
Gjul skjønner problemstillingen, men kan ikke love at slike stillinger kan gis unntak i den nye loven.
– Til saken med matematikklærere forstår jeg det slik at det er snakk om internatskoler, og det kommer i en grenseoppgang. Det er også bare en håndfull tilfeller, og spørsmålet er om hensynet til de få skal kunne gi åpninger til å diskriminere de mange, sier hun.

– Vil det bli aktuelt å åpne for søknader om reservasjon i slike tilfeller?
– Det blir egentlig samme sak. Skal vi åpne for diskriminering med tanke på veldig få tilfeller, sier Gjul.
Jens-Petter Johnsen håper at en lovendring også kan ta hensyn til de få.
– Jeg håper det er vilje til å gi rettigheter til de få. Det er en av grunnsteinene i et velfungerende demokrati, sier han.
Uttalelsen var i tillegg til de tilstedeværende underskrevet av preses Olav Skjevesland i Bispemøtet, styreleder Bente Sandvig i Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn og generalsekretær Shoaib Sultan i Islamsk Råd Norge. KPK

 

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017