Sambåndet

Torsdag 18. oktober 2018
RSS

Millionsalg på Bildøy

  Av Nils-Ove Støbakk Indremisjonsforbundet, som står som eier av boligmassen tilknyttet Bildøy Bibelskole, har bestemt at den såkalte rektorboligen skal legges ut for salg så snart som mulig. Tidligere rektor Arnfinn Nordheim har bodd der de siste årene, men har nå flyttet ut og dermed står huset tomt til nye eiere er på plass.– […]

Av admin. Publisert 21. april 2010.
  

Av Nils-Ove Støbakk

Indremisjonsforbundet, som står som eier av boligmassen tilknyttet Bildøy Bibelskole, har bestemt at den såkalte rektorboligen skal legges ut for salg så snart som mulig. Tidligere rektor Arnfinn Nordheim har bodd der de siste årene, men har nå flyttet ut og dermed står huset tomt til nye eiere er på plass.
– Så starter vi en prosess med å selge de øvrige personalboligene, men den prosessen vil ta litt lenger tid. Vi skal nok beholde noen av dem, men vi vet ikke hvilke ennå, forteller administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen.

Åpent marked.
Ifølge Ulveseth Heggen er en del av målet å frigjøre kapital, noe både ImF og bibelskolen har behov for. I tillegg er det nødvendig med vedlikehold på husene, samt at mange som bor i boligene har bodd der i mange år og har signalisert at de kan tenke seg å kjøpe i stedet for å leie.
– I utgangspunktet er det snakk om å legge alt ut på det åpne markedet, men det er ikke endelig bestemt ennå. Vi tar boligsalgsrapport og takst på boligene nå for å se hva de er verdt, så får vi ta prosessen videre derfra.

Ikke øremerket.
Sist boligmassen var taksert, ble verdien vurdert til rundt en million for kjellerleilighetene og mellom to og tre millioner for hovedboligene. Til sammen er det snakk om sju enheter nord for bibelskolen, i tillegg til rektorboligen rett vest for skolens hovedbygg. Den totale salgssummen kan dermed komme opp i 15-20 millioner, alt etter hvor mange enheter som selges.
– Hva pengene konkret skal brukes til, vet vi ikke ennå. Planene og behovene er mange, men vi har behov for å gå noen runder internt og sammen med revisor for å finne den beste måten å forvalte denne kaptialen på, sier Anja Ulveseth Heggen.

 
«LYCKLIGA GATAN» TIL SALGS: PErsonalboligene på Bildøy Bibelskole vil bli lagt ut for salg. Først ut er rektorboligen, som ligger for seg selv, et stykke ovenfor hovedgaten» (på bildet).
(FOTO:SAMBÅNDET)

 

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Bedehusfolk som har gitt uttrykk for savn av liturgi i forsamlingene, får nå et alternativ.

Laget utfordrer kristne forskere og forelesere om å stå fram slik at ferske kristne studenter kan få noen forbilder.

Finansiering er på plass og grunnarbeidet i gang for den lenge planlagte ridehallen på KVS-Bygland.

Er til dømes saudiarar som har konvertert til kristendomen i løyndom, kristne, spør professor Berit Thorbjønrsrud.

Både KrF og Kristne Friskolers Forbund vil ta opp saken om kraftige kutt i statstilskuddet til naturbruksskoler.

Copyright © Sambåndet 2018