Sambåndet

Onsdag 20. september 2017
RSS
GENERALFORSAMLING: Neste år blir det på Bildøy. Bildet er fra GF 2009 i Molde. FOTO: EGILL J. DANIELSEN

Jakter styrekanditater

Har du forslag til gode styrekandidater i Forbundsstyret? Nå er tiden inne for å levere inn tipset ditt.

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 19. oktober 2010.

SJEFSJEGER: Administrasjonsleder Ingbrigt Sørfonn er sekretær for Valgkomiteeen. FOTO: Vilhelm Viksøy

Fakta

Valg til forbundsstyret

Når: GF 2011
Tid: 28.-31.juli
Sted: Bildøy Bibelskole
Aktuelle valgdistrikt: Indremisjonssamskipnaden, Nordmøre og Romsdal Indremisjon, og Landet for øvrig
Andre distrikt: Midthordland Indremisjon og Bergens Indremisjon, Nordhordland Indremisjon og Sogn og Fjordane, ImF Rogaland og ImF Sør, Sunnmøre Indremisjon.

GF2011 - Bildøy Bibelskole 28.-31. juli

Alle kretsene har nå fått brev der de blir bedt om å komme med forslag på gode kandidater. Jeg håper og tror vi skal få mange gode navn som valgkomiteen kan jobbe videre med, sier Ingebrigt S. Sørfonn, sekretær for Valgkomiteen til sommerens Generalforsamling på Bildøy, 28.-31. juli.

Valgordningen til ImF deler landet inn i sju ulike valgdistrikt. Intensjonen er at et bredes mulig geografisk område skal være representert i Forbundsstyret. De valgdistriktene som denne gang er aktuelle, er Indremisjonssamskipnaden,
Nordmøre og Romsdal Indremisjon, og Landet for øvrig. I tillegg skal det velges formann for to nye år og varamedlemmer.

Fra alle
Men det er ikke bare kretskontorene og styrene som kan komme med forslag.
– Nei, har du gode navn, er dette den beste tiden å melde fra. Ta en kontakt til kretsen du tilhører og kom med tips.
Han understreker at det ikke er nødvendig å klarere med kandidatene en foreslår i denne omgang. Det er en jobb for Valgkomiteen i det videre arbeidet dersom det blir aktuelt å gå videre med forslagene som kommer inn.

Det er heller ikke bare distriktene med valgbare kandidater som kan komme med forslag. Innspill kan komme fra hele Forbundet. Dessuten skal varemedlemmene fortrinnsvis velges fra et distrikt som ikke er på valg.

Viktig oppgave
– Erfaringenviser at det ofte er krevende å få folk til å stille, men jeg håper likevel at mange ser ansvaret de har for fellesskapet, sier Sørfonn, som selv har åtte år bak seg som styreformann i ImF.
– Det er et kjempeviktig verv der man er med og profilerer og former framtidens ImF. Dette er særlig utfordrende i vår tid med et kirkelandskap i stadig endring. Ting skjer raskt rundt oss og da er det viktig for Forbundet og være på banen for å ivareta det oppdraget vi har fått: å vinne og bevare mennesker for Jesus, sier Sørfonn.

Frist for tilbakemelding fra kretsene til Valgkomiteen er satt til 15. november.

Bygda Hellevik i Fjaler kommune har vært uten skole siden 2006. Nå blir det kanskje skole i bygda igjen.

Arild Ove Halås i Nordmøre og Romsdal Indremisjon blir ny medarbeider i Sunnmøre Indremisjon fra høsten 2018.

Monica Pollestad er ny barnearbeider, og Per Åge Berge er ny forkynner i ImF Rogaland.

Hadde den tiltalte etter knivstikkingen på KVS-Bygland vært fire måneder eldre da ugjerningen skjedde, kunne han fått nesten dobbelt så lang straff.

Talar av dei mest kjende forkynnarane i Norge dei siste 50 åra blir no gjort tilgjengelege for alle.

Copyright © Sambåndet 2017