Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Julekonsert støtter Strømmestiftelsen

Har samlet inn fire millioner.

Av KPK. Publisert 15. november 2010.

 ”Julestjernene” som er med i julekonserten Stille natt Hellige natt, gir bort en stor del av overskuddet etter konsertene til Strømmestiftelsen. Siden 2001 har dette beløpet blitt nærmere fire millioner kroner. Årets ”julestjerner” er Torstein Sødal, Mariann Aas Hansen, Tor Endresen og Rune Larsen.

 Konserten i år vil ha fokus på barn som vokser opp og lever på gata, at de får rammer og håp for en ny fremtid. Turneen for denne julen vil strekke seg fra 26. november til 22. desember. KPK

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017