Sambåndet

Søndag 30. april 2017
RSS

Ønsker ikke svart

Kirkemøtet i Tønsberg sa nei til å innføre svart som en av de liturgiske farger i Den norske kirke.

Av KPK. Publisert 29. november 2010.

Kirken har i dag fire liturgiske farger, hvit, rød, grønn og fiolett – som varierer med kirkeåret. Kirkemøtet behandlet et forslag om å innføre svart som liturgisk farge en dag i året, nemlig på langfredag. Bruken av svart skulle etter forslaget være en alternativ mulighet – ved siden av at man fortsatt skulle kunne bruke fiolett denne dagen. Det ble argumentert med at den svarte fargen ville understreke langfredagens helt spesielle stilling i kirkeåret.  Flertallet mente imidlertid det var et for tynt grunnlag og for drastisk å innføre en ny liturgisk farge bare for én dag. Det ble også påpekt at en kristen gudstjeneste på langfredag aldri kan bli helt svart. – Kirken forkynner alltid et håp, sa Svein Malmbekk, en av delegatene på møtet. KPK

Nyleg var det avsluttande finalar i Salomokonkurransen i Bergen. Møre barne- og ungdomsskule vann klassen for 5.–7. trinn, medan NLM Namsos stakk av med sigeren for 8.–10. klasse.

Organisasjonen legger rollen som vaktbikkje på hyllen og vil jobbe for større enhet i kristent mediearbeid.

Både statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide mener momsregelverket for frivillige virksomheter må utvikles og bedres, men mener det er vanskelig å sette grensene.

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Copyright © Sambåndet 2017