Sambåndet

Fredag 23. mars 2018
RSS

Ønsker ikke svart

Kirkemøtet i Tønsberg sa nei til å innføre svart som en av de liturgiske farger i Den norske kirke.

Av KPK. Publisert 29. november 2010.

Kirken har i dag fire liturgiske farger, hvit, rød, grønn og fiolett – som varierer med kirkeåret. Kirkemøtet behandlet et forslag om å innføre svart som liturgisk farge en dag i året, nemlig på langfredag. Bruken av svart skulle etter forslaget være en alternativ mulighet – ved siden av at man fortsatt skulle kunne bruke fiolett denne dagen. Det ble argumentert med at den svarte fargen ville understreke langfredagens helt spesielle stilling i kirkeåret.  Flertallet mente imidlertid det var et for tynt grunnlag og for drastisk å innføre en ny liturgisk farge bare for én dag. Det ble også påpekt at en kristen gudstjeneste på langfredag aldri kan bli helt svart. – Kirken forkynner alltid et håp, sa Svein Malmbekk, en av delegatene på møtet. KPK

Mens studentene på Bildøy Bibelskole er på tur, benytter fire mannfolk anledningen til å jobbe dugnad på skolen.

Resultatet av aksjon for å få økte inntekter viser at det er behov en slik innsats, mener arrangements- og markedsansvarlig Kenneth Foss i ImF.

Påskemusikalen «Lys, lys levende» trekker linjene mellom Jesus og det første påskelammet.

I Pakistan har Anjum Naz Sandhu (62) i to år hatt en dødsdom for blasfemi hengende over seg. Denne uken ble han frikjent i høyesterett.

Konfirmanter fra ImF Straume har vært på tur til Kenya, og noen av dem vil gjerne reise tilbake.

Copyright © Sambåndet 2018