Sambåndet

Mandag 17. februar 2020
RSS
SPENT PÅ AVSLUTNINGEN: – Vi har mange som støtter oss trofast, men trenger et løft inn mot jul for å komme nærmere budsjettmålet, sier økonomileder Edith Molland. FOTO: EGILL J. DANIELSEN

Utfordrende økonomitall

Økning i fast givertjeneste, men nedgang i gavekampanjene. Økonomitallene i ImF er utfordrende mot slutten av året.

Skrevet av Vilhelm Viksøy den 2. desember 2010.

Fakta

Utfordrende økonomitall

  • Fast givertjeneste øker
  • Alle gavekampanjer under budsjett
  • Høst- og julegaven har hittil samlet inn 320.000 kroner. Budsjettmålet er 1.040.000 kroner.
  • Også 2011 vil gå i minus. 2012 skal i balanse.

Veksten i fast givertjeneste er svært gledelig, sier økonomileder Edith Molland og presenterer tallene. I overkant av 1,5 millioner kroner var budsjettert for fast givertjenste, en økning på 100.000. Nå ser tallene ut til å bli enda høyere.
– Dersom trenden fortsetter, vil vi passere 1,6 millioner. Det er en flott utvikling, sier Molland.

Svikt i gaveaksjoner
Veksten er likevel ikke nok til å kompensere for fallet i de øvrige gaveinntektene. Et svært offensivt gavebudsjett ligger godt bak skjema. Faktisk ser alle gavekampanjene ut til å komme dårligere ut enn budsjettert.
– Ja, trenden viser dessverre en nedgang. Hvor stor den blir totalt sett, vet vi når høst- og julekampanjen er avsluttet.

Målet for høst- og julegaven er til sammen 1.040.000 kroner, en økning på 100.000 fra fjorårets budsjett. Når første del er avsluttet, er summen kommet opp i 320.000, over hundre tusen mindre enn forventet på denne tiden. Dette er også bak fjorårstallene.
– Vi trenger et ekstra håndslag inn mot jul dersom denne kampanjen skal komme i mål, sier Molland, som likevel er optimist.

– Trenden er at høst- og julegaven tar seg godt opp mot slutten og inn mot jul, så jeg har tro for at det vil skje i år også. Jeg er usikker på om vi når budsjettmålet, men jeg har tro for at vi når samme sum som i fjor.

– For offensivt
Årsaken til underdekningen i gaveinntektene, er todelt. Dels skyldes det en reell nedgang i gaver, dels at budsjett-tallene er for optimistiske.
– Vårkampanjen gav oss for eksempel 600.000 kroner i inntekter. Dette var 200.000 mer enn i 2009. Men i budsjettet hadde vi lagt sammen den ordinære Vårgaven og det vi kalte for Ekstragaven i fjor. Dermed ble budsjett-tallet litt vel optimistisk og vi kom ikke i mål til tross for en reell vekst, erkjenner Molland.

I disse dager legges budsjettet for 2011. Årets erfaringer får konsekvenser for dette arbeidet.
– Det er godt å gi seg selv et visst press ved å legge opp til en liten økning også i gaveinntekter, men de må ha en viss realisme i seg. Gavebudsjettet for 2011 vil nok bli noe mer nøkternt, tror Molland.

– Balanse i 2012
Også generalsekretær Erik Furnes kjenner utfordringene fra manglende vekst på giversiden.
– Vi har mange trofaste givere, og er dypt takknemlig for alle som bærer misjonsarbeidet i offer og bønn. Men det å budsjettere med samme gaveinntekter som foregående år er reelt sett en nedskjæring, fordi våre lønns- og kostnadsutgifter må følge med den generelle utviklingen i samfunnet. Når vi ved siste styremøte registrerte 7-800.000 kroner i gavesvikt i forhold til budsjett, er det innlysende at situasjonen er krevende, sier Furnes.

Budsjettet for neste år som arbeides med i disse dager, har tatt høyde for visse kostnadskutt, men det er likevel ikke til å unngå at også 2011-budsjettet vil inneholde røde tall i bunnlinjen.
– Men med tanke på 2012 har styret derimot vært klar på at administrasjonen bør levere et budsjett i balanse, og det må vi nå starte et langsiktig arbeid for å få til, sier Furnes.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Elevene på KVS Lyngdal har gode forretningsideer og er gode til å markedsføre dem. Det blir det priser av.

SAKEN ER OPPDATERT Lære- og tilsynsrådet i ImF står fast på den gjeldende veiledningen om menn og kvinners tjeneste og anbefalingen om eldstetjenesten.

OPPDATERT Fredheim Arena anker ikke avslaget på søknaden om skoledrift. Dersom forsamlingens årsmøte skulle være uenig i beslutningen, er alternativet å søke på nytt i 2021.

En stortingsrepresentant fra Ap stilte spørsmål til likestillings- og kulturministeren om hvorvidt ImFs verdidokument for skoler er i tråd med dagens lovverk. Svaret fra statsråden inneholder ingen overraskelser.

OPPDATERT Krik skal jobbe videre med hvilke forventninger man skal ha til ulike kategorier ansatte med tanke på lojalitet til KriKs verdier.

Copyright © Sambåndet 2020