Sambåndet

Tirsdag 17. september 2019
RSS
SPENT PÅ AVSLUTNINGEN: – Vi har mange som støtter oss trofast, men trenger et løft inn mot jul for å komme nærmere budsjettmålet, sier økonomileder Edith Molland. FOTO: EGILL J. DANIELSEN

Utfordrende økonomitall

Økning i fast givertjeneste, men nedgang i gavekampanjene. Økonomitallene i ImF er utfordrende mot slutten av året.

Av Vilhelm Viksøy. Publisert 2. desember 2010.

Fakta

Utfordrende økonomitall

  • Fast givertjeneste øker
  • Alle gavekampanjer under budsjett
  • Høst- og julegaven har hittil samlet inn 320.000 kroner. Budsjettmålet er 1.040.000 kroner.
  • Også 2011 vil gå i minus. 2012 skal i balanse.

Veksten i fast givertjeneste er svært gledelig, sier økonomileder Edith Molland og presenterer tallene. I overkant av 1,5 millioner kroner var budsjettert for fast givertjenste, en økning på 100.000. Nå ser tallene ut til å bli enda høyere.
– Dersom trenden fortsetter, vil vi passere 1,6 millioner. Det er en flott utvikling, sier Molland.

Svikt i gaveaksjoner
Veksten er likevel ikke nok til å kompensere for fallet i de øvrige gaveinntektene. Et svært offensivt gavebudsjett ligger godt bak skjema. Faktisk ser alle gavekampanjene ut til å komme dårligere ut enn budsjettert.
– Ja, trenden viser dessverre en nedgang. Hvor stor den blir totalt sett, vet vi når høst- og julekampanjen er avsluttet.

Målet for høst- og julegaven er til sammen 1.040.000 kroner, en økning på 100.000 fra fjorårets budsjett. Når første del er avsluttet, er summen kommet opp i 320.000, over hundre tusen mindre enn forventet på denne tiden. Dette er også bak fjorårstallene.
– Vi trenger et ekstra håndslag inn mot jul dersom denne kampanjen skal komme i mål, sier Molland, som likevel er optimist.

– Trenden er at høst- og julegaven tar seg godt opp mot slutten og inn mot jul, så jeg har tro for at det vil skje i år også. Jeg er usikker på om vi når budsjettmålet, men jeg har tro for at vi når samme sum som i fjor.

– For offensivt
Årsaken til underdekningen i gaveinntektene, er todelt. Dels skyldes det en reell nedgang i gaver, dels at budsjett-tallene er for optimistiske.
– Vårkampanjen gav oss for eksempel 600.000 kroner i inntekter. Dette var 200.000 mer enn i 2009. Men i budsjettet hadde vi lagt sammen den ordinære Vårgaven og det vi kalte for Ekstragaven i fjor. Dermed ble budsjett-tallet litt vel optimistisk og vi kom ikke i mål til tross for en reell vekst, erkjenner Molland.

I disse dager legges budsjettet for 2011. Årets erfaringer får konsekvenser for dette arbeidet.
– Det er godt å gi seg selv et visst press ved å legge opp til en liten økning også i gaveinntekter, men de må ha en viss realisme i seg. Gavebudsjettet for 2011 vil nok bli noe mer nøkternt, tror Molland.

– Balanse i 2012
Også generalsekretær Erik Furnes kjenner utfordringene fra manglende vekst på giversiden.
– Vi har mange trofaste givere, og er dypt takknemlig for alle som bærer misjonsarbeidet i offer og bønn. Men det å budsjettere med samme gaveinntekter som foregående år er reelt sett en nedskjæring, fordi våre lønns- og kostnadsutgifter må følge med den generelle utviklingen i samfunnet. Når vi ved siste styremøte registrerte 7-800.000 kroner i gavesvikt i forhold til budsjett, er det innlysende at situasjonen er krevende, sier Furnes.

Budsjettet for neste år som arbeides med i disse dager, har tatt høyde for visse kostnadskutt, men det er likevel ikke til å unngå at også 2011-budsjettet vil inneholde røde tall i bunnlinjen.
– Men med tanke på 2012 har styret derimot vært klar på at administrasjonen bør levere et budsjett i balanse, og det må vi nå starte et langsiktig arbeid for å få til, sier Furnes.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

KOMMENTAR Vil den nye oversettelsen av Bibelen til nordsamisk skape like mye diskusjon blant brukerne som 1978-oversettelsen til norsk gjorde? Det finnes i alle fall paralleller.

En fellesgudstjeneste på Saron markerte etableringen av Blå Kors Bryne.

John Morten Espevik og Linda Rusken Santistevan skal bruke Lederkonferansen for å jobbe med menighetsutvikling.

Professor Knut Alfsvåg mener flere av hans kvinnelige teologistudenter er blant de beste han har hatt. Han lytter gjerne til deres innspill – men er imot at de skal bli prester.

Den noverande assisterande generalsekretæren tar over etter Rolf Gunnar Heitmann som generalsekretær frå 2020.

Copyright © Sambåndet 2019