Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS

Medlemsvekst i Familie & Medier

Hadde som mål å få 1000 nye medlemmer i 2010. 7. desember var målet nådd.

Av KPK. Publisert 20. desember 2010.

– Vi satte oss et mål i begynnelsen av året, og har hele tiden jobbet målrettet og bevisst mot det. Og trodd at vi skulle nå det. Det har vi nå greid, sier Linda Askeland, medlemskontakt i Familie & Medier.
– Det er en deilig følelse.

Som organisasjon er Familie & Medier medlemsbasert. Organisasjonen er helt avhengig av sine medlemmer både økonomisk og for å ha tyngde i arbeidet de driver.

I år feiret organisasjonen 75 år, og mange av medlemmene har vært trofast med i mer enn 40 år. Askeland forteller om en naturlig avgang av medlemmer, noe som gjør at medlemsmassen må fornyes.
– Vi mener det finnes potensial til å mangedoble medlemsmassen. Jo flere som står sammen, jo mer av det gode har vi muligheter til å få gjennomslag for, sier Askeland.

Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017