Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

NOKUT-ja til Haraldsplass

– Tilfredsstiller gjeldende standarder og kriterium for høgskoleakkreditering.

Av KPK. Publisert 20. desember 2010.

På styremøtet 16. desember 2010 vedtok NOKUT at Haraldsplass diakonale høgskole tilfredsstiller gjeldende standarder og kriterium for høgskoleakkreditering.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er regjeringens faglige organ som skal sikre at utdanningsinstitusjoner i Norge holder godkjent standard og kvalitet. NOKUT fattet vedtaket om Haraldsplass diakonale høgskole etter anbefaling fra en sakkyndig komité.

– Dette er veldig kjekt og gir oss en utrolig spennende mulighet til å utvikle høgskolen videre slik at vi kan møte behovene i samfunn og kirke. Vi ønsker virkelig å ta vår rolle på alvor, uttaler rektor Jørn-Henning Theis i en kommentar.

NOKUTs vedtak er nå sendt til Kunnskapsdepartementet, og det er kongen i statsråd som vedtar akkreditering. KPK

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017