Sambåndet

Torsdag 18. januar 2018
RSS

Livsvernpris til fjells

Beitostølen Helsesportsenter får Menneskeverds Livsvernpris 2011

Av Sambåndet. Publisert 6. januar 2011.

De får prisen for sitt fokus på menneskets potensial, uavhengig av funksjonsevne, gjennom 40 år.

– Gjennom visjonen ”Aktivitet og deltakelse gjennom livet” ønsker Beitostølen Helsesportsenter å lete etter den enkeltes muligheter, styrke det psykiske gjennom gode mestringsopplevelser samt prøve å legge forholdene til rette for økt både fysisk og psykisk funksjon i lokalmiljøet, heter det i en pressemelding fra Menneskeverd.

– Beitostølen Helsesportsenter viser et forbilledlig engasjement når det gjelder å se muligheter fremfor begrensninger og synliggjør med dette alle menneskers verdi.

Livsvernprisen overrekkes av idrettspresident Tove Paule på Hotel Bristol i Oslo 7. februar.

Frivillige vaksne deler timane i denne veka mellom seg i bøn for borna.

2017 ble det nest beste året for sambåndet.no siden målingene startet.

Nils Fredrik Rifsgård er ansatt som ny forsamlingsleder i Frekhaug Indremisjon.

Britt Helen Opstad slutter i Bergen Kristne Bokhandel.

Dagen-redaktør Kari Fure mener man må tørre å snakke om de undertrykkende elementene som finnes i islam.

Copyright © Sambåndet 2018