Sambåndet

Tirsdag 25. april 2017
RSS

Anklager om seksuelle krenkelser

På et halvt år har det dukket opp tre uavhengige saker fra mennesker som føler seg krenket på en seksuell måte av tillitspersoner i ImF-sammenheng.

Av Torgeir Hauge. Publisert 7. januar 2011.

ALVORLIG: Generalsekretær Erik Furnes er glad historiene om krenkelser når fram, selv om de kan være krevende å behandle. Foto: Egill J. Danielsen

Fakta

Ressursdokument

  • Retningslinjene for håndtering av seksuelle krenkelser ble revidert i 2009
  • Dokumentet er felles for ImF, Normisjon, NLM og NMS
  • ImFs koordineringsutvalg består av Erik Furnes, Aud Karin Kjølvik og Jostein Skutlaberg. Det arbeides med en utvidelse av utvalget
  • Retningslinjene kan lastes ned på imf.no, eller fås tilsendt ved å ringe 56 31 42 40

– Når det gjelder saker om seksuelle krenkelser har det vært nesten underlig stille i ImF i flere år. På et halvt år har det imidlertid dukket opp tre anklager uavhengig av hverandre. Da er jeg glad vi har gode retningslinjer for håndtering av dette, sier generalsekretær Erik Furnes.

ImF har et eget koordineringsutvalg som skal håndtere anklager av denne typen, og nye retningslinjer ble utarbeidet for få år siden. Utvalget har ferdigbehandlet to av de tre sakene, og de anklagede har erkjent forholdene, helt eller delvis. Dette har i sin tur fått følge for stilling og frivillig engasjement for de anklagede.

– Vi har vært noe forundret over at det har vært stille i våre sammenhenger så lenge, mens andre organisasjoner har opplevd flere tilfeller av krenkelser. Vi slår selvsagt hardt ned på slike saker, og de skal ikke skje. Og det er fryktelig trist og skuffende når det faktisk hender! Da er vi glad for at systemet fungerer, og at den krenkede når frem med sin historie til oss, sier Furnes.

De aktuelle sakene har ikke omfattet straffbare forhold.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Fire kretser i Indremisjonsforbundet (ImF) leter etter ny leder. En løsning kan være sammenslåing av kretser til regioner, sier formann i ImF-styret, Odd Asbjørn Nybø.

Copyright © Sambåndet 2017