Sambåndet

Onsdag 26. april 2017
RSS
FESTTALER: Biskop Ole Christian Kvarme deltok på jubileumsgudstjenesten søndag. (Forsidebilde: Duoen Garness) FOTO: Kristina Hvarnes Andersen

Normisjon jubilerte

I helgen feiret Normisjon ti år med brask og bram.

Av KPK. Publisert 14. januar 2011.

LEDERPRAT: Generalsekretær Rolf Kjøde (t.v) i samtale med Kåre Rune Hauge på jubileumsfesten lørdag kveld. FOTO: Kristina Hvarnes Andersen

Fakta

Normisjon

  • En evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som organiserer over 70.000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon
  • Stiftet 1. januar 2001
  • Har egne fellesskap i de fleste norske storbyer
  • Har også utstrakt virksomhet på bedehus og i husfellesskap
  • Organisasjonen er en selvstendig bevegelse med tett samarbeid med Den norske kirke og andre kirkesamfunn
  • Normisjon har 13 regioner i Norge, samt arbeid i India, Bangladesh, Kambodsja, Ecuador, Mali, Aserbajdsjan, Bhutan, Nepal, Uganda og Cuba
  • Eier og driver flere skoler; Gå Ut Senteret i Hurdal, Bibelskolen i Grimstad, Acta Bibelskole i Stavanger og Høgskolen i Staffeldtsgate (sammen med Frikirken)

I år er det ti år siden Normisjon ble til. Organisasjonen er en sammenslutning av Det norske lutherske Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon, som begge hadde solide røtter i indremisjon og ytremisjon her i landet. I helgen ble det behørig markert at organisasjonen har tiårsdag og at Normisjon så dagens lys 1. januar 2001.

Direktesendt gudstjeneste
Jubileumshelgen bestod blant annet av konsert med Garness, julekrybbevandring, bønnevandring, paneldebatt, jubileumsfest og gudstjenester i Oslo. Jubileumsgudstjenesten fra Storsalen ble for øvrig direkte overført til NRK P1. Generalsekretær Rolf Kjøde talte, Oslo Soul Children sang, Acta-leder Espen Andreas Hasle var liturg, og biskop Ole Christian Kvarme holdt en hilsen til Normisjon.

– Vi trenger dere, sa biskopen i sin gratulasjon til Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon. Han hilste på vegne av Den norske kirke.

– Godt motto
Videre sa biskopen at det å være kristen, det å være kirke, er å være i bevegelse.
– ”Følg meg”, sa Jesus. ”Gå og gjør alle folkeslag til mine disipler.” I dag takker jeg dere for at Normisjon er en slik bevegelse i vår kirke og vårt folk. I stadig bevegelse i Jesu fotspor for livets skyld og det større fellesskapets skyld, fortsatte biskopen.

Han synes jubileets overskrift «Vi vil videre» er et godt motto, både for Normisjon og for kirken.

– Det løfter blikket utover og fremover. Vi vil videre i Jesu fotspor for at det kristne fellesskapet skal vokse, og for at mennesker skal få møte Han som vil gå med oss i våre liv, sa Kvarme.

Generalsekretær Rolf Kjøde talte om hvem Jesus er, og understreket at han er den eneste som kan frelse oss, og at vi er kalt til å følge Jesus. KPK

Arrangørene ønsker at Håpets festival skal bidra til en stor vekkelse i Norge slik at mange kan bli frelst.

Langt færre ja-svar enn ventet, gjør at KVS-Bygland må kutte i fagtilbudet.

Til høsten starter to kretser i Indremisjonsforbundet med konfirmantundervisning – Indremisjonssamskipnaden og ImF Rogaland.

Frikstad bedehus er i gang med å utvide, mens Molde bedehus planlegger utbygging.

Byråkrater og politikere går nå langt i å mistenkeliggjøre virksomheten til kristne organisasjoner.

Copyright © Sambåndet 2017