Sambåndet

Lørdag 22. juli 2017
RSS

NLA søker nye lokaler

En arbeidsgruppe skal vurdere mulige samlokaliseringer

Av KPK. Publisert 16. februar 2011.

Styret for NLA Høgskolen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for en samlokalisering av NLAs to avdelinger i Bergensområdet. Gruppen ledes av Atle Våge. Han sier til NLAs organ Hilsen at komiteen arbeider med konkrete saker, men at det er for tidlig å antyde noen løsning. Målet er at gruppen skal ha klar en innstilling til generalforsamlingen i april i år. KPK

– Vi må enten bygge eller legge ned campingen etter hvert, sier ImF-leder Erik Furnes.

Dimitri Cubrevic var en av mange kristne ungdommer som forlot området i Latvia der KVS-Bygland er engasjert, på jakt etter et bedre liv. Men han valgte å vende tilbake.

Tarald Ueland er en veteran på Lyngdal Bibelcamp, og i år har han og kona Laila ansvar for programposten Kveldsåpent den første uka.

Ivar Stensland (27) skal jobbe med både forsamlingsarbeid og barne- og ungdomsarbeid og prøve å integrere begge deler.

Etter alt å dømme vil det komme krav om at avstanden mellom «spikerteltene» på campingplasser må økes, men det skjer tidligst fra nyttår.

Copyright © Sambåndet 2017